Hotel Alcron

Hotel Alcron
ISBN: 978-80-246-4971-9
Availability: in stock
including VAT
your price275,00 Kč
ps
Jan Štemberk, Ivan Jakubec

Hotel Alcron

Hotel Alcron se v českém hotelnictví stal pojmem i symbolem. Podnik je to výjimečný, neboť přežil všechny turbulentní změny, jimiž se 20. století vyznačovalo, a až na krátkou přestávku po privatizaci v 90. letech 20. století slouží svým hostům ve Štěpánské ulici po celých 90 let. Kniha popisuje založení hotelu, osobnost otce zakladatele Aloise Krofty i jeho podnikatelské aktivity během první republiky, přechází do doby protektorátu, kdy Alcron hostil převážně německou klientelu, a zkoumá také období po roce 1948 až do současnosti. Publikace přispívá k obohacení veřejnho prostoru příběhem slavného hotelu, jehož útrobami kráčely dějiny a mezi jehož zdmi se odhrávaly světlé i tmavé momenty české historie.

Obsah:

Úvod
K vývoji pojmu hotel
Vývoj hotelnictví v meziválečné Praze
Ing. Alois Krofta - zakladatel hotelu Alcron
Vznik hotelu Alcron
Cesta na vrchol dobové elity, první slavní návštěvníci
Protektorátní éra (1939-1945)
Nové úkoly v osvobozené republice
Hotel Alcron v éře budování socialismu
Alcron v turbulentní době 90. let 20. století
Alcron v literatuře, na divadle, ve filmu a výtvarném umění
Závěr

Summary
Významní návštěvníci hotelu Alcron (výběr)
Seznam pramenů a literatura
Seznam vyobrazení
Autoři

Nakladatelství Karolinum Praha 2022, rozměr 165 x 235 mm, 158 s., čb, česky, ISBN 978-80-246-4971-9