Hotel Praha

Hotel Praha
ISBN: 978-80-87989-27-2
Availability: in stock
including VAT
your price840,00 Kč
ps
Pavel Karous (ed.)

Hotel Praha

Architektura Hotelu Praha autorů Jaroslava Paroubka, Radka Černého a Arnošta Navrátila, postaveného v letech 1979–1981, byla naprosto výjimečná. Kopírovala vrstevnice svahu a svým tvarem reagovala na terén. Stavby, které by takto sochařsky ctily prostor, se u nás kromě srovnatelně odvážného televizního vysílače Ještěd téměř nevyskytují. Objekt budovy představoval velkorysý gesamtkunstwerk, celostní umělecké dílo – spojení architektury, interiérového designu a užitého i volného umění v jeden celek. Na výtvarných realizacích a designu se podíleli nejuznávanější čeští výtvarníci 2. poloviny 20. století – Antonín Hepnar, Zbyněk Hřivnáč, Pavel Hlava, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová či Jiří Rathauský. Stavba fungovala v komunistické éře jako luxusní hotel pro oficiální návštěvy vysokých představitelů, po roce 1989 byly prostory hotelu „demokratizovány“ a sloužily široké veřejnosti (restaurace, kavárna, cukrárna, bazén pro výuku plavání dětí). V roce 2001 po netransparentním privatizačním aktu byl Hotel Praha v podstatě přiveden k ekonomickému krachu a v roce 2014 i přes protesty mnoha předních odborníků zbourán.

Obsah:
Milena Bartlová: Vzpomínky na hotel Praha
Pavel Karous: Architektura a společnost
Ladislav Zikmund-Lender: Soutěž, projekt, výstavba
Ladislav Zikmund-Lender: Hotely ve svahu
Ladislav Zikmund-Lender: Jaký byl hotel Praha? Pokus o interpretaci
Ladislav Zikmund-Lender: Hotel Praha nepamátkou
Ladislav Zikmund-Lender: Obraz hotelu
Pavel Karous: Umění v hotelu ČSSR. Systém osazování výtvarného umění v architektuře na západě a v ČSSR
Pavel Karous: Komentovaná prohlídka hotelu Praha
Pavel Karous: Hotel pro cizince. Provozování hotelu Praha 1980-1989
Martin Kohout: Hotel Svět. Provozování hotelu Praha 1990-2001
Pavel Karous: Konec srpna v hotelu Ozon. Provozování hotelu Praha 2002-2014
Ladislav Zikmund-Lender, Martina Žáčková: Architekti hotelu Praha

Výberová literatura k tématu
Autoři knihy
Jmenný rejstřík
Summary

BiggBoss, Vysoká škola uměleckoprůmyslová a Galerie výtvarného umění v Chebu, Praha 2019, rozměr 230 x 315 mm, 239 s., bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-87989-27-2 VŠUP, 978-80-906817-9-8 BiggBoss