Humanistická role architektury

Humanistická role architektury
ISBN: 978-80-7467-114-2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena490,00 Kč
ks
Pavla Melková

Humanistická role architektury


Kniha Humanistická role architektury volně navazuje na předcházející knihu autorky Prožívat architekturu. Úvahy o humanistické roli architektury vycházejí z názoru, že její absence či nedostatečné naplnění stojí v jádru řady problémů dnešního vystavěného prostředí. Jednotlivé texty řeší základní otázky: jaký je význam humanistického rozměru architektury v současnosti a co způsobuje jeho absence a jaké vlastnosti architektury ho naplňují. Humanistický rozměr architektury autorka nachází ve vlastnostech přesahujících její utilitární a technický rozměr, jako je komunikační schopnost architektury, ztělesnění a artikulace společenského a kulturního kontextu, etická funkce, reprezentační a symbolická role, obytná či estetická kvalita. Tyto otázky kniha zkoumá na tématech úlohy architektury ve společnosti, role profese architekta, významu veřejného prostoru města či problematice památkové péče. Nejedná se přitom o pouhé teoretické úvahy, ale zároveň o reflexi zkušeností Pavly Melkové jako praktikující architektky, spoluautorky realizací ateliéru MCA a v posledních letech také ředitelky Sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Obsah:

O potřebnosti architektury a potřebnosti textů o ní

Předmluva
Humanistická role architektury v současné společnosti
Role profese architekta v současné tvrobě města
Význam veřejného prostoru ve městě
Celostní a aktivní ochrana památek

O autorce
Seznam vyobrazení
Seznam použité literatury
Poděkování

Arbor vitae, Praha 2016, 155 x 205 mm, 144 str., ISBN 978-80-7467-114-2