I řekl Bůh - Trinitární teologie stvoření

I řekl Bůh - Trinitární teologie stvoření
ISBN: 978-80-246-4261-1
Availability: in stock
including VAT
your price410,00 Kč
ps
Ctirad Václav Pospíšil

I řekl Bůh

Trinitární teologie stvoření


Monografie I řekl Bůh zaceluje velkou mezeru v díle českých teologů, protože opravdu současná, původní, kompletní teologie stvoření v našem jazyce po mnoho desetiletí nebyla k dispozici. Důsledné promýšlení všech témat klasického pojednání o stvoření a také řady otázek teologické antropologie ve světle tajemství Boha Otce, Syna a Ducha svatého dává tomuto zpracování zcela originální ráz i vzhledem k tomu, co v této věci nabízí mezinárodní scéna. Hlavním společným jmenovatelem úvah o trojičním prazákladu veškerého bytí je svoboda a důstojnost nejenom osob Trojice, ale především člověka. Dílo je adresováno v první řadě těm, kdo se věnují křesťanské teologii, ať už jako přednášející, nebo posluchači, případně mají o danou formu racionality hlubší zájem.

Obsah:

Úvod: Snaha vynášet ze svého pokladu staré i nové
Poslední svorník rozsáhlé klenby
Kreaturalita jako nejhlubší zřídlo a kritérium každé teologie stvoření
Stvoření a stvořenost jsou dva vztahy plus velkodušná darovanost
Tématické rozvržení této monografie

Teologie stvoření: Česká katolická teologie a dnešní situace na mezinárodní scéně
Nejvýznamnější díla českých katolických autorů v oblasti teologie stvoření
Pozoruhodné tituly relevantní pro teologii stvoření přeložené do češtiny
Dílčí hodnocení

Otec, Syn a Duch svatý jako nutný předpoklad stvoření
Magisterium: stvoření je společným dílem Otce, Syna a Ducha svatého
Biblická a zejména novozákonní východiska tajemství stvořitelské Trojice
Otec tvoří skrze a podle Syna v Duchu darovanosti
Dílčí hodnocení a výhled

Stvoření z ničeho, stvořitelova svoboda jako základ naší svobody a důstojnosti
Teologie stvoření: naše křesťanská identita a dialog s judaismem a islámem
Základní pravdy křesťanské pravdy implikují creatio ex nihilo
Potíže i úžas spjaté s mysteriózním prvním i ustavičným creatio ex nihilo
Svoboda stvořitele, naše dramatická svoboda, kreaturální optimismus, pesimismus a realismus
Byl by bez stvoření Bůh Bohem někoho? Je jeho svoboda vzhledem ke stvoření a zároveň důsledně věrná sobě opravdová?
Svobodné a láskyplné creatio ex nihilo v Písmuý, u církevních otců a magisteria
Creatio ex nihilo a velký třesk?
Dílčí hodnocení

Ustavičné stvoření: kompetence stvořitele a stvořených činitelů, jeho prostřetelnost a tíživé mystérium zla
Stvořitelské působení Otce, Syna a Ducha svatého ve tvorech (concursus divinus) jako zdroj vděčnosti a pozitivního myšlení
Boží prozřetelnost jako pramen důvěry, odvahy, naděje, moudrosti
Zapeklitý otezník dramatu zla
Dílčí hodnocení

Člověk jako vrchol díla stvoření
Ochrana života  jeho prostředí na základě trinitárně zakotveného dialogického antropocentrismu
Teologie stvoření tváří v tvář evolucionismu
Člověk jako Boží obraz a osoba je plně tělem i duší, duchem
Základní teze k problematice prvotního hříchu
Dílčí hodnocení

Nejaktuálnější kapitola angelogie: problematika Ďábla a jeho mimořádného působení
Démonologie z hlediska analogie víry a její lokalizace v členění jednotlivých traktátů systematická teologie
Proměny představy o Ďáblu v Bibli a jejich souvislosti s obrazem Boha. Paradoxialita Ďáblovy existence a jeho neosobní osobovost bez tváře
Nutnost rozlišování: teologie v pravém slova smyslu a popularizační literatura
Podněty k problematice vyhodnocování příznaků poslednosti
Nesamozřejmá hodnota pravého dobra prožívaná na pozadí zkušenosti s jeho negací
Dílčí hodnocení

Závěr: Společný jmenovatel trojiční teologie stvoření - svoboda a důstojnost božího obrazu!

Zkratky
Bibliografie
Summary

Karolinum, Praha 2019, 356 str., 140 x 205 mm, ISBN 978-80-246-4261-1