Jan Rafael Schuster

Jan Rafael Schuster
ISBN: 978-80-87311-99-8
Availability: in stock
including VAT
your price308,00 Kč
ps
Helena Stejskalová, Vlastimil Kolda (eds.)
Jan Rafael Schuster

Schusterovy obrazy a kresby jsou součástí radničních sálů, úřadoven a jiných veřejných prostor, mnozí je máme ve svých domovech. Je to tím, že oko člověka vždy rádo spočine na barvách krajinných výjevů z jižních Čech a právě jihočeská krajina byla Schusterovi velkou inspirací. Jeho dílo, to jsou jak velká plátna, tak drobnější olejové pastely či akvarely, i jemné kresby tužkou nebo rudkou, téměř vždy klasická realistická malba každému dobře srozumitelná.
Svým povoláním byl Jan Rafael Schuster učitel. Působil zpočátku na venkovských školách v Úsilném, Zlivi a v Lišově, v roce 1920 pak byl přeložen do Českých Budějovic, kde se stal učitelem a poté ředitelem měšťanské školy v Jírovcově ulici.
Od studentských let se pokoušel o vlastní výtvarnou činnost, jeho nejstarší dochované kresby pocházejí již z počátku 20. století. V roce 1929 poprvé vystavoval. Od roku 1934 byl členem Sdružení jihočeských výtvarníků, působil i v řadě dalších spolků, například v Klubu Za staré Budějovice.
Namaloval více než tři tisíce obrazů, přičemž náměty ke svým krajinám, městským nebo venkovským zákoutím čerpal pře­vážně v Českých Budějovicích a okolí. Zachytil mnoho dnes již neexistujících historických objektů, takže některá jeho díla mají i velkou dokumentární hodnotu. Cenné jsou i jeho odborné texty z oblasti výtvarného umění.
Ještě za svého života Schuster věnoval podstatnou část své tvorby různým městům, školám či podnikům. Jeho obrazy se tak dostaly do povědomí široké veřejnosti a ještě dnes jsou oblíbené a vyhledávané.

Obsah

Předmluva
Malíř jihočeské krajiny
Tvorba Jana Rafaela Schustera
Signatury
Výběr z díla
Jan Rafael Schuster v dobovém tisku
Jan Rafael Schuster a Církev československá husitská
Jan Rafael Schuster čestným občanem města Lišova
Instituce

Jihočeské muzeum České Budějovice, r. 2019, rozměr 235 x 210 mm, 72 s., bar., ISBN 978-80-87311-99-8