Jen Náprstková, prosím...

Jen Náprstková, prosím...
ISBN: 978-80-7036-488-8
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Milena Secká
Jen Náprstková, prosím...
Neobyčejný život v dobových pramenech

Josefa Náprstková patří k osobnostem české historie, kterým dosud nebyla věnována zasloužená pozornost. Předložená monografie vychází ze všech typů pramenů uložených převážně v Náprstkově muzeu - rukopisů, tisků, obrazových fondů i předmětů trojrozměrných. Pro monografii byly nejdůležitější deníky a zápisky Josefy Křížkové - Náprstkové, které byly konfrontovány s deníky jejího manžela Vojty Náprstka. Důležitým pramenem jsou však i vzpomínky lidí, kteří žili nebo pracovali v její blízkosti. Kniha volně navazuje na titul Byl to můj osud… Zápisky Josefy Náprstkové.

Obsah:

Na úvod
Hausmistrovic Pepa (Dětství) 1838-1856
Slečna Pepička (Služba) 1856-1875
Paní Náprstková (Manželství) 1875-1894
Josefa (Vdovství) 1894-1907
Bohatý život 1838-1907

Ediční poznámka
Resumé
  Neobyčejný život v dobových pramenech
  Ein ungewöhnliches Leben nach zeitgenössischen Quellen
  An Extraordinary Life through Period Documents
Literatura a prameny
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní
Rejstřík věcný

Obrazová příloha barevná

Národní muzeum, Praha 2016, rozměr 165 x 235 mm, 308 s., čb. s bar. přílohou, česky s německým a anglickým resumé, ISBN 978-80-7036-488-8