K větší cti a slávě

K větší cti a slávě
ISBN: 978-80-87029-11-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena395,00 Kč
ks
Pavel Suchánek

K větší cti a slávě

Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století


Kniha Pavla Suchánka zavede čtenáře do prostředí starobylého premonstrátského kláštera (kanonie) Klášterní Hradisko u Olomouce a jeho uměnímilovných opatů. Nejedná se o obvyklé přehledové uměleckohistorické zpracování historie kláštera, jeho výstavby a uměleckého zařízení interiérů, autor si všímá především (ale nikoliv výlučně) jednoho specifického výtvarného média – soch. Na příkladech několika zajímavých sochařských souborů, které vznikly na různých místech rozsáhlého premonstrátského panství v poměrně krátkém časovém období dvacátých a třicátých let 18. století, jsou v knize čtenáři (a divákovi) přiblíženy konkrétní důvody a okolnosti jejich vzniku. Studie zejména ukazuje, že pro premonstráty a hlavně jejich opaty byly sochy zajímavým médiem, které mohlo plnit celou řadu symbolických i zcela praktických funkcí, že v očích člověka raného novověku byly více než co jiného svébytnými prostředky vizuální reprezentace, tedy veřejného obrazového vyjádření symbolické dimenze postavení objednavatele v soudobé společnosti. Velkorysý a nákladný mecenát hradiských premonstrátů a opatů je tedy jak dokladem jejich prominentního postavení v moravské stavovské společnosti doby baroka, tak i jejich úsilí o symbolické vyjádření jejich aktuálních duchovních, společenských, hospodářských i politických ambicí. Díky tomuto pohledu si dnešní obdivovatel tzv. starého umění možná také může lépe uvědomit, v čem spočívalo ocenění kvalit a hodnot těchto památek v minulosti, tedy před vznikem našeho novodobého, moderního konceptu „umění“.

Obsah:

I. Úvod
II. "Aula abbatialis" - Nová prelatura
III. "O úctě k zakladatelům" - Přemyslovské mauzoleum
IV. "Zahradu naši ozdobit" - Opatská zahrada
V. "U sochy svatého pod lipami" - Sochy v okolí kanonie
VI. "Od pohromy podřízené opatruj" - Sochy na klášterních panstvích
VII. "Svatá hora" - Poutní chrám
VIII. "K větší a věčné cti a slávě" - Mecenáši a umělci

Poznámky
Prameny
Literatura

Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2007, 160 x 230 mm, 376 str., ISBN 978-80-87029-11-4