Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě

Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě
Availability: to 7 days
including VAT
your price749,00 Kč
ps

Zdenka Paloušová


Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě


Kamenná boží muka jsou jedním z nejstarších hmotně dochovaných dokladů zbožnosti mimo liturgické prostory. Jejich výskyt je hojný především v bývalých německojazyčných oblastech při jižní hranici českých zemí, kde byla na přelomu 15. a 16. století vytvářena v souvislosti s výstavbou a přestavbou pozdně gotických svatyní. Terénní průzkum spjatý se vznikem této knihy byl orientován zejména na území stávajícího Jihočeského kraje, analogie byly nacházeny též v přilehlém rakouském a bavorském pohraničí. Jsou dokladem snahy vepsat do krajiny část kolektivní paměti i projevem obecně lidské touhy po blízkosti Boží. 

Kniha je zahrnuje 478 barevných fotografií + mapové přílohy; německé a anglické resumé.

Autorka je odbornou pracovnicí státní památkové péče, kniha završuje její mnohaleté výzkumy terénu, map i archivních pramenů.