Kamenné památky Kutné Hory

Kamenné památky Kutné Hory
ISBN: 978-80-7395-905-0
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena385,00 Kč
ks

Jakub Ďoubal

Kamenné památky Kutné Hory:

Restaurování a péče o sochařská díla


Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování. Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Díky objevu stříbra ve 13. století a následnému prudkému hospodářskému růstu regionu bylo na malém prostoru vytvořeno množství mimořádných uměleckých objektů. Vzhledem k unikátnímu historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene – kutnohorskému vápenci – má péče o památky a restaurování v kutnohorském regionu celou řadu specifik. Publikace je rozdělená do dvou částí. První si klade za cíl zprostředkovat vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část je věnovaná restaurátorským akcím, kde autor zachycuje poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek (Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další). Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech.

Obsah:


Úvod

I. KAPITOLY K RESTAUROVÁNÍ A PÉČI O KAMENNÉ PAMÁTKY
KAMENNÉ PAMÁTKY KUTNÉ HORY
Kutná Hora - kamenné město
Působení cisterciácké stavební huti v Kutné Hoře v první polovině 14. století
Působení královské stavební huti v době panování Václava IV. (1378-1419)
Kutnohorský cech stavebních řemesel v době panování Jagellonců na českém trůně (1471-1526)
Svatobarborská stavební huť a působení Briccia Gauszka a Matěje Rejska v Kutné Hoře
Působení královské huti v Kutné Hoře pod vedením Benedikta Rieda
Kameníci v Kutné Hoře v době renesance a manýrismu
Barokní kamenná architektonická a figurální plastika v Kutné Hoře
Obnova kutnohorských památek v 19. století
Skromné přírůstky ke kamenným památkám ve 20. století

POZNÁMKY K RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PAMÁTEK OD 19. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI
Přístupy k obnově památek v druhé polovině 19. století
Opravy památek od počátku do 60. let 20. století
Restaurování od 70. do 90. let 20. století
Proměny v přístupu k restaurování ve 21. století

KÁMEN POUŽÍVANÝ NA PAMÁTKOVÉ OBJEKTY V KUTNOHORSKÉM REGIONU
Kutnohorský vápenec

PŘÍČINY A DŮSLEDKY KOROZE
Vliv životního prostředí
Stanovení zdrojů znečištění u jednotlivých památek
Procesy a důsledky koroze
Sulfatizace a tvorba sádrovcových krust
Koroze způsobená oxidem uhličitým
Další chemické degradační procesy
Možnosti zmírnění příčin chemické koroze a preventivní ochrana
Další příčiny poškození

TYPOLOGIE POŠKOZENÍ KUTNOHORSKÉHO VÁPENCE

POZNÁMKY K RESTAUROVÁNÍ KUTNOHORSKÉHO VÁPENCE
Odstraňování sádrovcových krust
Odstraňování nevhodných tmelů
Odsolování kamene
Konsolidace
Tmelení a doplňování
Poznámky k preventivní ochraně
K náhradě sochařských děl
Povrchové úpravy sochařských děl

II. VÝBĚR Z REALIZOVANÝCH RESTAURÁTORSKÝCH AKCÍ 2003-2014

RESTAUROVÁNÍ SOCHAŘSKÝCH PRVKŮ VÝZDOBY CHRÁMU SV. BARBORY
RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. BERNARDA
RESTAUROVÁNÍ SOUSOŠÍ SV. VÁCLAVA PŘED JEZUITSKOU KOLEJÍ
RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY
RESTAUROVÁNÍ SOUSOŠÍ PANNY MARIE Z KAPLE VE VOCELOVĚ ULICI
NÁVRAT SOCHY SV. ANNY NA ANENSKÉ NÁMĚSTÍ
NÁLEZ SOUSOŠÍ SV. ANNY Z PŘÍTOK U KUTNÉ HORY
ZÁNIK SOCHY JANA NEPOMUCKÉHO OD LORCE
NÁLEZ BAROKNÍ SOCHY LVA
ZÁVĚREM

SEZNAM ZKRATEK
PODĚKOVÁNÍ
RESUME
SEZNAM LITERATURY
SEZNAM VYOBRAZENÍ

Univerzita Pardubice, Pardubice 2015, 200 str., 170 x 245 mm, bar., ISBN 978-80-7395-905-0