Kostel sv. Havla na Starém Městě pražském. Náhrobníky a heraldické památky. Pohled do minulosti

Kostel sv. Havla na Starém Městě pražském. Náhrobníky a heraldické památky. Pohled do minulosti
ISBN: 978-80-260-5178-7
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Jan Loch

Kostel sv. Havla na Starém Městě pražském

Náhrobníky a heraldické památky. Pohled do minulosti

Prolog knihy:
Literatura ke kostelu sv. Havla je poměrně obsáhlá, jak z doby dřívější, tak i z doby nedávné. Především je však popisovány historie kostela a souvisejícího kláštera a zdejší umělecké a stavební památky. Popisy památek sepulkrálních a heraldických se však vyskytují velmi skromně, téměř okrajově.
Cílem publikace je, aby tato neméně historická, ale současně i umělecká oblast, neodmyslitelně patřící k dějinám kostela sv. Havla, byla na základě mé badatelské práce přímo v prostorách tohoto kostela a studiem archivních pramenů a litreratury milému čtenáři přiblížena
Jan Loch

Obsah
Předmluva
Prolog

Stručný historický úvod
Vnější situace
Vnitřní uspořádání
Hlavní loď kostela (náhrobníky a náhrobní desky č. IV/1 - IV/17)
Jižní loď (náhrobníky a náhrobní desky č. V/21 - V/30)
Severní loď (náhrobníky a náhrobní desky č. VI/31 -  VI/48)
Neuvedená pohřební místa
Pohřbení mimo budovu kostela (výběr)
Heraldick památky v interiéru kostela (kromě již uvedených)
Heraldické památky v exteriéru kostela

Prameny (celkový souhrn)
Literatura (celkový souhrn)
Rejstřík osob jmenný (výběrový)
Příloha erbů
Resumé

Vydáno vlastním nákladem autora ve spolupráci s římskokatolickým farním úřadem Matky Boží před Týnem, Praha 2014, rozměr 160 x 225 mm, 358 s., bar., česky, ISBN 978-80-260-5178-7