Kronika Měchnova a Šternova

Kronika Měchnova a Šternova
ISBN: 978-80-254-7599-7
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps
Karel Kočí

Kronika Měchnova a Šternova

Pozoruhodný počin Městysu Divišova, který se rozhodl vydat knižně zpracovanou historii obcí. Její autor, knihovník a správce měchnovského kostela, zde zúročil mnohaleté bádání jak v obecním a farním archivu, tak i v soukromých sbírkách. Při své práci navázal na práci svého předchůdce Václava Barchánka, který začal sepisovat historii obce již v době první republiky.

Obsah:

Vážení čtenáři
Slovo úvodní

Histori obce, okolí a události zemské
 • Přítomnost člověka a historie osídlení krajiny okolo Českého Šternberka
 • Berní rula a doba po ní
 • Doba Marie Terezie a Josefa II., až do nástupu Františka Josefa I.
 • Doba Františka Josefa I.
 • Roky 1903 - 1918
 • První světová válka
 • Konec války, Československá republika
 • Ještě k událostem po 28. říjnu 1918
 • Samostatná obec Měchnov - Šternov
 • Pozemková reforma
 • Roky 1927 - 1938
 • Druhá světová válka
 • Roky 1940 - 1944
 • Rok 1945
 • Roky 1946 - 1947
 • Roky 1948 - 1967
 • Roky 1967 - 1990
 • Roky 1991 - 2000
Spolky, památky a stavení
 • Hasičský sbor
 • Knihovna
 • Vznik a činnost osvětové besedy
 • Pomístní jména a popis katastru
 • Filiální kostel sv. Martina v Měchnově
 • Hřbitov v Měchnově
 • Židovský hřbitov u Měchnova
 • Popis jednostlivých domů v Měchnově
 • Zemědělské usedlosti a podružské chalupy ve Šternově
 • Působení rodu Sternbergů v našem kraji po roce 1841
Lidopis
 • Zemědělské práce, jak se konaly v průběhu roku
 • Rok církevní a civilní
 • Jak lidé žili
 • Jak lidé věřili
 • Slova závěrem
Mapové a dokumentární obrazové přílohy
Měchnov a Šternov očima malíře Jana Dvořáka

Městys Divišov, r. 2010, rozměr 165 x 235 mm, 291 s. a barevná příloha, česky, ISBN 978-80-254-7599-7