Kultura v českých dějinách 19. století

Kultura v českých dějinách 19. století
ISBN: 978-80-200-1962-2
Dostupnost: skladem
cenová akce
s DPH
Běžná cena455,00 Kč
Vaše cena220,00 Kč
Úspora (52 %)235,00 Kč
ks
Martin Kučera
 

Kultura v českých dějinách 19. století
 
Historik Martin Kučera řeší v této monografii jednu ze základních otázek výzkumu národních dějin, totiž otázku dějin kultury, která podle jeho názoru v české vědecké literatuře dosud není adekvátně zpracována.
Po obsáhlé první kapitole věnované metodologickým východiskům, jež autor nachází v synkrezi několika teoretických postupů (především strukturalismu a metodologie fenomenologické a sémiotické) sledují další kapitoly vývoj od kultury tzv. národního obrození až po nástup první avantgardy (expresionismu, kubismu aj.) před vypuknutím první světové války.
Výklad je jednak historický, jednak teoretický (diachronní a synchronní), a soustředí se především na zrod avantgard jako nového paradigmatického rámce, k němuž kulturní paradigma 19. století, počínaje romantikou, tvořilo přípravu. Poslední, 6. kapitola konstituuje na základě dosažených výsledků filozofii dějin kultury jako obor.
 
Obsah:

Kapitola 1: Metodologické východisko
Kapitola 2: Emancipace jako sebenalezení národa / Do nástupu neoabsolutismu
Kapitola 3: Splynutí národních a kulturních cílů / Do počátku 90. let 19. století
Kapitola 4: Moderna a vzepětí individualismu / Do prvních let 20. století
Kapitola 5: Geneze avantgard a dobytí specifického místa v Evropě / Do první světové války
Kapitola 6: Co zbývá dopovědět / Několik ohlédnutí po filosofii dějin kultury
Osobní kurzíva závěrem
Literatura k tématu
Rejstřík

Nakladatelství Academia, Praha r. 2011, 620 s., rozměr 140 x 210 mm, ISBN 978-80-200-1962-2