Masarykův sborník XI-XII

Masarykův sborník XI-XII
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena190,00 Kč
ks

Masarykův sborník XI-XII.

1999 - 2003


Dvojčíslo Masarykova sborníku reprezentuje na 720 stranách české masarykovské bádání v letech 1999–2003. Svou koncepcí a obsahovou strukturou navazuje na předcházející svazky novodobé řady Masarykova sborníku, vydávané od počátku devadesátých let 20. století; liší se pouze svou grafickou úpravou. Obsahuje třináct původních studií, věnovaných různým aspektům Masarykova díla, vědecké a politické činnosti i osobnostem několika jeho spolupracovníků a ideových spřízněnců. Po úvodním eseji Miloslava Petruska "T. G. Masaryk v postheroických časech" a obsáhlém rozboru Masarykovy filosofie demokracie z pera Jindřicha Srovnala následují studie Libuše Heczkové, Miloslava Bednáře a Jiřího Olšovského, vyrovnávající se z různých úhlů pohledu se vztahem T. G. Masaryka a Friedricha Nietzscheho, příspěvek Ivo Rejchrta o významu časopisu Athenaeum pro českou literární vědu a Michala Topora o Masarykově spisu "Karel Havlíček" a grafologická analýza Masarykova rukopisu od Stanislava Poláka. Zvláštní místo patří objevným biografiím Walthera Eugena Schmidta od Jana Štěpána, Josefa Kudely od Ivana Kudely, Jindřicha Kohna od J. F. Fraňka a Anny Horákové-Gašparíkové od Zdenky Sojkové; celý oddíl pak uzavírá studie Naděždy Vitanovské o ražených medailých T. G. Masaryka v letech 1918–2000. Následující část sborníku přináší řadu pozoruhodných dokumentů, například edici originálu a paralelní český překlad Masarykovy stati "Die böhmische Krise", otištěné ve vídeňském týdeníku Die Zeit v říjnu 1896, výňatky z deníkových zápisků historika Vlastimila Kybala, týkající se jeho vztahu k T. G. Masarykovi, i z korespondence T. G. Masaryka s Oldrou Sedlmayerovou. Oddíly "Kronika a Literatura" podávají přehled a hodnocení relevantních vědeckých konferencí, odborných i popularizačních publikací, věnovaných T. G. Masarykovi, jeho době, spolupracovníkům a souputníkům ve sledovaném období. Sborník obsahuje též soupis masarykian ve Státním ústředním archivu a v Archivu Národního musea a kompletní bibliografii prací T. G. Masaryka a literatury o T. G. Masarykovi za léta 1999–2003.

Obsah:

STUDIE
Miloslav Petrusek: T. G. Masaryk v postheroických časech
Jindřich Srovnal: Masarykova filozofie demokracie a její aktuální principy
Libuše Heczková: Pokus o Masaryka a Nietzsche (Dvě cesty modernity)
Miloslav Bednář: Svár českého a německého ducha - Masaryk a Nietzsche
Jiří Olšovský: Masaryk, Nietzsche a počátky diskuse o nihilismu
Ivo Rajchrt: Athenaeum a literární věda
Michal Topor: Masarykův "Karel Havlíček" jako text vyzývavý
Stanislav Polák: Grafologické pokusy o Masaryka
Jan Štěpán: Walther Eugen Schmidt
Ivan Kudela: Josef Kudela - jeden z Masarykových spolupracovníků a interpretů v odboji
Zdenka Sojková: Turiec a Lány Anny Gašparíkové
Jiří F. Franěk: Jindřich Kohn
Naděžda Vitanovská: Raženská medaile T. G. Masaryka 1918-2000

DISKUSE
Alain Soubigou: Kritika čisté orace
Marie L. Neudorflová: Demokratická politická kultura
Dopis redakci

DOKUMENTY
KRONIKA
LITERATURA