Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600-1750

Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600-1750
ISBN: 978-80-7286-382-2
Availability: in stock
including VAT
your price580,00 Kč
ps
Jaroslav Čechura

Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600–1750.

Tradiční společnost raného novověku v Čechách

Kniha vychází z nejmodernějších trendů historického bádání, tedy mikrohistorie jako zmenšeného obrazu obecných historických procesů a trendů. V centru poznávání tu stojí člověk – aktivní činitel dějin. Druhou stranu naplnění konceptu mikrohistorie představuje využití mimořádného bohatství jihočeských archivů, které v tomto ohledu mají světový význam. Centrem bádání je zde jedna ze vsí třeboňského panství – Bošilec. Cílem monografie nejsou však dějiny obce, ale dějiny lidí, kteří v této vsi žili: odkud do obce přicházeli, kam odcházeli, koho si vybírali za své životní partnery, jak se chovali vdovci a vdovy, jaké bylo postavení „zmrhaných“ žen, jak tito lidé vycházeli s vrchností, zkrátka jaká byla vůbec každodennost v pobělohorských Čechách. Monografie se zabývá jednotlivými sociálními vrstvami v Bošilci – sedláky, chalupníky a podruhy – a jejich životními strategiemi. Časový záběr práce sahá od pozdně rožmberského období až po konsolidované schwarzenberské panství v počínajících reformách kolem roku 1750. Takto koncipovaná monografie dosud v české ani evropské historiografii nevznikla.

Obsah:

Úvod
Vzdálené dějiny, zapomenutí lidé: historie pod zvětšovacím sklem

I. kapitola
1371 třeboňských sirotků. (Zmatky, nejistoty a pohyby dlouhé války)

Třicetiletá válka a třeboňští poddaní
Po stopách uprchlíků aneb 592 osob na útěku
Peníze - peníze - peníze
Robotní mysterium?
Požáry, neúrody, kroupy - soukromá neštěstí
Mýtus druhého nevolnictví - realita systémových změn v Čechách v polovině 17. věku a změna badatelské optiky.

2. kapitola
Bošilecký chobot. (Co skrývá třeboňská protostatistika)

Z nejstarších dějin vsi
Bošilec v urbářích a katastrech
Bošilec v zemských katastrech
Další nemovitosti v rukou bošileckých sedláků
Chalupa neb grunt v Koubelově
Bošilec a jeho lidé (1640-1750)

3. kapitola
Václav Doktor a ti druzí. (Bošilečtí sedláci 1600-1750)

Sňatky obyvatel Bošilce v letech 1664-1760.
Svatební infrastruktura
Kdo bude dědit, kdo hospodařit a kde
Uplatnění potomků z rodin bošileckých sedláků s pěti a více dětmi na selských gruntech
Uplatnění potomků z rodin bošileckých sedláků s méně než pěti dětmi na selských gruntech
Mobilita gruntů v Bošilci v letech 1641-1703

4. kapitola
Podruzi: bošilecko-třeboňská záhada

Podruzi evidenční - podruzi skuteční
Materiální a finanční poměry bošileckých podruhů
Sňatky bošileckých podruhů
Cizopanští podruzi v Bošilci
Zdroje živobytí: řemeslo
Zdroj příjmů: agrární činnost
Sedlák-zaměstnavatel
Vrchnost-zaměstnavatel: čelední služba v režijních (panských) dvorech
Žebráci, schovanci a tělesně postižení v bošileckém podruží
Bošilečtí podruzi - vojáci
Bošilečtí podruzi - kantoři

5. kapitola
Do Bošilce - z Bošilce  - v Bošilci: vesnice v pohybu

Mlynařík z Kojákovic a Bošilečtí
Do služby - do Bošilce
Služba v Bošilci
Bošilec - odchod bez návratu

6. kapitola
104 ulovených orlů aneb Peccunia nervus rerum. (Bošilec v třeboňském panství)

Několik poznámek úvodem
Svatohavelský termín na sv. Havla
Čím se vlastně platilo?
Stát vykořisťovatelem (nejen) třeboňských sedláků?
Místo závěru: obilí..., obilí?, obilí!

Závěr

Summary
Seznam pramenů a literatury
Místní rejstřík

Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2021, rozměr 165 x 235 mm, 495 s., česky, ISBN 978-80-7286-382-2