Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena170,00 Kč
ks
Jan Eigner, Robert Trnka (eds.)

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech

Sborník přátel k životnímu jubileu Milana Řezáče


Obsah:


Laudatio:
Jan Eigner: šedesát pět let Milana Řezáče
Miroslav Cuper: Jubileum Milana Řezáče
Robert Trnka: Fenomén Řezáč
Fotografická příloha

Odborné články:
Jan Eigner, Vladimír Prokop: Prvé nálezy štípané industrie u Kamenice nad Lipou (okr. Pelhřimov)
Jiří Fröhlich: Rudný mlýn u Velhartic
Jan John: Novověké mince a středověká tvrz, aneb nové nálezy na k.ú. Babina (okr. Plzeň-sever)
Vladimír Karel, Robert Trnka: Lesk a bída archeologického experimentu v ČR
Katarína Kapustka: Jak pochopit jiného člověka? Úvaha o problematice archeologické interpretace minulých populací
Petr Kočář, Romana Kočářová: Archeobotanické analýzy výplní naoraných archeologických objektů z Horní Břízy (ork. Plzeň-sever)
Milan Metlička, Robert Trnka: Nové hradištní sídliště u Kotouně (okr. Plzeň-jih)
Petr Rožmberský: Dvě neznámá hradiště v okrese Rokycany?
Daniel Stolz: Využívání místních surovin na výrobu štípané industrie v neolitu a eneolitu Berounska a Hořovicka se zaměřením na mílinské silicity
Robert Trnka: Možnosti a limity GPS zaměření jednotlivých nálezů (příkladová studie)
Jiří Waldhauser: Gabréta - Šumava? Pohoří bez koz(orohů) nebo Dubový les?
Antonín Zelenka: K otázce středověké výroby dehtu v okolí Horní Břízy, ork. Plzeň-sever

Petr Mikota, Plzeň 2017, 210 x 300 mm, 106 str.