Navrhování nosných konstrukcí

Navrhování nosných konstrukcí
ISBN: 978-80-87093-87-0
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Karel Lorenz

Navrhování nosných konstrukcí

Navrhování nosných konstrukcí je publikace určena především pro projektanty, ale ne jenom pro ně.
Záměrem autora bylo poskytnout souhrnnou pomůcku pro navrhování konstrukcí, která usnadní provedení konstrukčního návrhu tím, že umožní předběžný návrh dimenzí nosných konstrukcí za použití relativně jednoduchých pravidel, empirických vzorců, popř. dalších nestandardních metod.
Předpokládá se, že uživatel pomůcky má základní znalosti o nosných konstrukcích, o jejich uspořádání a statickém působení.

Stručný obsah:

Předmluva
Konstrukční zásady
Střechy
Stropy
Trámy a průvlaky
Překlady
Schodiště
Zděné konstrukce
Sloupy
Výškové budovy
Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí
Zakládání staveb
Stavební jámy
Opěrné stěny
Přílohy
Literatura

Informační centrum ČKAIT, Praha 2015, rozměr 170 x 240 mm, 284 s., ISBN 978-80-87093-87-0