Navrhování zděných konstrukcí

Navrhování zděných konstrukcí
ISBN: 9788087438022
Availability: in stock
including VAT
your price385,00 Kč
ps
Pavel Košatka, Iva Broukalová

Navrhování zděných konstrukcí

Příručka k ČSN EN 1996-1-1


Příručka v teoretické části seznamuje s novým názvoslovím a určováním mechanických vlastností jednotlivých složek zdiva, tj. zdicích prvků a malty, které jsou nezbytné pro výpočet mechanických vlastností výsledného produktu – zdiva. Stanovené pevnosti zdiva v tlaku, smyku a ohybu, moduly pružnosti a přetvárnosti jsou pak aplikovány ve výpočtech jednotlivých zděných konstrukčních prvků po předchozím vysvětlení vstupních geometrických údajů a seznámení s konstrukčními zásadami. Příručka uvádí nutné předpoklady pro užití zjednodušeného výpočtu.. Teoretickou část uzavírá kapitola věnovaná navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. V příkladové části jsou ukázky praktického výpočtu zděných konstrukčních prvků z oblasti pozemních staveb, přílohy uvádějí rozšířené tabulky potřebné pro statické výpočty.

Obsah:

Úvod
Použité značky a symboly
Materiály - charakteristiky potřebné pro navrhování
Navrhování nevyztužených zděných prvků
Zjednodušené matody navrhování nevyztužených zděných prvků a konstrukcí
Navrhování vyztužených zděných prvků
Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru
Příklady výpočtu prvků z nevyužitelného zdiva
Příklady použití zjednodušených metod výpočtů
Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva
Přílohy
Literatura

Informační centrum ČKAIT, Praha 2010, 165 x 240 mm, 144 str, ISBN 9788087438022