Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století

Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století
ISBN: 9788087292297
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena399,00 Kč
ks
Martin Musílek

Patroni, klienti, příbuzní.

Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století

Odborná práce Martina Musíllka vychází z podrobného průzkumu nejstarších dochovaných knih Starého Města pražského. Autor se zde snaží poskytnout co nejširší obrázek o societě Starého Města po polovině 14. století, kdy dochází k ústupu starých radních rodů ve správě města na úkor nově nastupujících a bohatnoucích zástupců řemesel.
Jeho studie sleduje jak momenty sociálního vzestupu a pádu, tak vztahy mezi jednotlivými skupinami (patron x klient), řeší, do jaké míry o sociálním statusu promlouvá „dobrá adresa“, jak drahé bylo bydlení na Starém Městě, jak se proměňovala společenská a národnostní skladba (přistěhovalectví, odchod z města či nobilitace). Dochází k zásadnímu zjištění, že na rozdíl od bohatých a centrálních měst západní Evropy, kde byla sociální prostupnost velmi úzká a kde se u moci držela skupina tradičního patriciátu, bylo Staré Město otevřeným a proměnlivým společenstvím, které umožňovalo sociální mobilitu.
Kniha je doplněna přehlodovými tabulkami, černobílými i barevnými ilustracemi, mapami a grafy.

Obsah:
Předmluva
Úvod
Kritika pramenů a literatury, metoda
 • Kniha soudní s trhovými zápisy (1351-1367)
 • Seznamy novoměšťanů (1324-1393)
 • Kritika literatury
 • Metoda: sociální topografie
Prostorová mobilita a vztahy ve městě:
 • Seznamy pečetních listin (1331-1333, 133¨)
 • Rozbor soudní knihy s trhovými zápiy (1351-1367)
 • Obraz města a jeho proměny
 • Židovské město
Migrace na Starém Městě pražském ve 14. století
 • Městské právo
 • Městské přistěhovalectví (1324-1393)
Sociální mobilita staroměstského obyvatelstva
 • Příklady sociálního vzestupu
 • Rodinné vazby
 • Cecha a bratrstva
 • Společnost na Starém Městě pražském ve 14. století
 • Integrace novoměšťanů do staroměstské společnosti
Národnostní poměry ve městě ve 14. století
Ženy na Starém Městě pražském ve středověku
Závěr
Seznam pramenů a literatury
Seznamy vyobrazení, tabulek a grafů
Summary
Přílohy - grafy
Rejstříky

Nakladatelství Casablanca, Praha 2015, rozměr 210 x 270 mm, 360 s., bar., česky, ISBN 9788087292297