Poděbrady v proměnách staletí. 2. díl (1850-1948)

Poděbrady v proměnách staletí. 2. díl (1850-1948)
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena336,00 Kč
ks
Eva Šmilauerová

Poděbrady v proměnách staletí. 2. díl (1850-1948)

 
Obsah:
 
Předmluva
Na prahu moderní doby: Úvod / Počet obyvatelstva, sociální struktura / Řemesla, průmysl, trhy / Městská samospráva / Okresní hejtmanství / okresní soud, berní úřad / Vývoj města, veřejně prospěšné služby a zařízení / Politický vývoj, dragonáda v Poděbradech / Zakládání poděbradských spolků / Prusko-rakouská válka 1866 / Návštěva císaře Františka Josefa I. v Poděbradech / Poděbrady v době bojů o české státní právo, volby, rozvoj politického života ve městě / Chudinství / Zdravotní péče / Školství / Kultura / Církevní záležitosti / Hřbitovy / Majitelé poděbradského velkostatku / Lázně / První světová válka
Poděbrady vzkvétají: Budování poděbradských lázní / Městská správa / Veřejně prospěšné stavby / Průmysl a živnosti / Mezaměstnanost a nouzová práce / Chudinství / Kultura / Sport / Školství / Církevní záležitosti / Zdravotní péče / Politický vývoj
Za německé okupace: Vpád dobyvatelů / Bytová nouze / Těžký osud poděbradských Židů / Městská správa / Život v nesvobodě / Osud pomníku T.G. Masaryka v Poděbradech / Rozvrat školství / Ilegální činnost v Poděbradech, perzekuce českého obyvatelstva / Konec války se blíží / Květen 1945 v Poděbradech
Nový život: Městská správa / Lázně / Poděbradské poválečné školství / Kultura / Akce Štítina / Únor 1948
Poznámky
Použité prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Summary
Zusammenfassung