Poklad mincí z doby třicetileté války z Horních Rápotic

Poklad mincí z doby třicetileté války z Horních Rápotic
ISBN: 978-80-7036-633-2
Availability: in stock
including VAT
your price550,00 Kč
ps
Jiří Militký a kol.
Poklad mincí z doby třicetileté války z Horních Rápotic

Zpracování pokladu z Horních Rápotic představuje důležitou sondu do struktury zlaté a stříbrné obchodní mince v období třicetileté války. Nález patří mezi nejvýznamnější soubory svého druhu na území České republiky a jeho význam umocňuje skutečnost, že je zachován zcela kompletní, bez ztráty jediné mince. Nález tvoří 342 mincí pocházejících z mnoha oblastí střední, západní Evropy a Osmanské říše. Byl ukryt po roce 1642.

Obsah:

Úvod
Nálezové okolnosti a archeologický výzkum na místě nálezu
Základní charakteristika, průběh a metodika zpracování pokladu
Popis nálezu
  Obal depotu mincí - keramické nádoby
  Komentovaný katalog mincí
Celkové zhodnocení pokladu
Historický kontext pokladu z Horních Rápotic
Závěr
Exkurz: Osmanské mince v nálezech v českých zemích
Prameny, literatura a aukční katalogy
Summary

Národní muzeum ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, Praha - Havlíčkův Brod 2020,  rozměr 215 x 300 mm, 222 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7036-633-2