Přemysl Koblic. Fotograf, chemik

Přemysl Koblic. Fotograf, chemik
ISBN: 9788070372500
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Romana Kmochová, Jan Mlčoch, Dana Šafářová, Tomáš Štanzel, Pavla Vrbová

Přemysl Koblic

Fotograf, chemik


Z přebalu knihy:

Přemysl Koblic (1892-1955)... byl svérázný člověk s různými záujmy a zálibami. Vybočoval nejen svým zjevem, ale především svými postoji a názory včetně volnomyšlenkářství a homosexuální orientace. Svérázná osobnost nevšedního a neobyčejně pohotového pozorovatele se často odráží v netradičním způsobu snímání a použití fotografické techniky.
Předkládaná monografie je první biografickou publikací věnovanou tomuto velmi plodnému autoru, který byl za svého života znám především jako technik. Jejím cílem je ukázat šíři Koblicova záběru a zejména poukázat na jeho přínos české umělecké fotografii.

Obsah:

Místo úvodu. Jan Mlčoch
Ing. Přemysl Koblic v Národním technickém muzeu. Zdeněk Vácha
  • Mládí a fotografické počátky (1892-1921). Zdeněk Vácha
  • Vlastní cestou (1921-1945). Pavla Vrbová, Romana Kmochová, Dana Šafářová
  • V nové době (1945-1955). Zdeněk Vácha
  • Praha ve fotografiích Přemysla Koblice. Pavla Vrbová, Romana Kmochová
  • Chemik a technik. Tomáš Štanzel
Obrazová příloha

Soupis citací obrazového doprovodu
Biografická data
Účast Přemysla Koblice na fotografických výstavách a soutěžích
Výběrová bibliografie
Soupis použitých pramenů a literatury
Resumé
Poděkování

Národní technické muzeum v Praze, r. 2014, rozměr 215 x 265 mm, 235 s., čb, ISBN 9788070372500