Příprava vápenných malt v péči o stavební památky

Příprava vápenných malt v péči o stavební památky
ISBN: 978-80-87438-57-2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena105,00 Kč
ks
Dagmar Michoinová

Příprava vápenných malt v péči o stavební památky


Publikace pojednává o přípravě staveništní vápenné malty cíleně pro potřeby památkové péče a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami. Je příspěvkem k znovu oživení již téměř zapomenuté tradiční řemeslné dovednosti přípravy a používání staveništních nehydraulických vápenných malt a k posílení prestiže vápna jako stavebního pojiva. Je určena zejména stavebním firmám, které se specializují na údržbu a obnovu stavebních památek, restaurátorům, pracovníkům památkové péče, odborným školám a vzdělávacím institucím v oboru stavebních profesí i v oboru restaurování.

Obsah:


Slovo úvodem

Základní pojmy: Vápno a jeho podoby / Vápenná malta / Vápenná omítka

Základní chemické děje, které probíhají při používání vápna - vápenný cyklus: Vápence - suroviny na výrobu vápna / Pálení vápna - kalcinace / Hašení vápna - hydratace / Terminologická vsuvka / Uložení a odležení vápenného pojiva / Příprava a použití vápenné malty / Tuhnutí a tvrdnutí vápenné malty

Podmínky pro přípravu a použití malty: Výběr kameniva / Výběr příměsí / Výběr vápenného pojiva / Voda / Klimatické požadavky pro přípravu a použití malty / Další omezení pro použití vápenných malt / Složení vápenné malty / Bezpečnost práce při přípravě vápenných malt / Faktor času při přípravě vápenných malt

Některé historické postupy při přípravě vápenných malt: Příprava malty z vápenné kaše podle historických pramenů / Příprava malty ze suchého hydrátu podle historických pramenů / Příprava malty z nehašeného vápna podle historických pramenů

Příprava staveništní vápenné malty - rozdíly v tradičním a moderním přístupu: Množství záměsové vody / Odležení čerstvé vápenné malty / Míchání malty / Příprava podkladu vlhčením / Rovnoměrnost nanášení / Následná péče o vápenné malty

Zásady péče o historické omítky

Slovo závěrem

Literatura

Rejstřík podle čísel odstavců

Informační centrum ČKAIT, Praha 2024, 76 str., rozměr 148 x 210 mm, druhé vydání, ISBN 978-80-87438-57-2