Proměny valdštejnské reprezentace

Proměny valdštejnské reprezentace
ISBN: 978-80-7476-082-2
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Jiří Hrbek
Proměny valdštejnské reprezentace
Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století

Dějiny významného šlechtického rodu Valdštejnů v 17. a 18. století nejsou jen dějinami ekonomickými či politickými, ale také dějinami přirozeného světa jedinců, kteří patřili k nejvyšší české aristokracii své doby. Předkládaná kniha nabízí pohled do každodennosti valdštejnských rezidencí, do reprezentačních strategií, jimiž se tento rod prezentoval vůči okolní společnosti, a do kulturní činnosti, kterou Valdštejnové podporovali. Snaží se odpovědět na otázky, jak česká šlechta doby barokní zacházela s vlastní minulostí, jak prožívala přítomnost na svých sídlech a jak rozvíjela vlastní zbožnost a zbožnost svých poddaných s vědomím věčného života po smrti. Tato kniha tak otevírá nanejvýš aktuální problematiku, jak a zda vůbec může člověk stimulovat u ostatních vnímání vlastní minulosti a jak lze zanechat budoucím generacím odkaz, v němž vymezí své místo v jejich paměti.

Obsah:

Úvod: Člověk a jeho „mundus symbolicus”
Minulost: dějiny jako základ pro rodovou reprezentaci
  I. Rámec: instituce minulosti
  II. Mýtus počátku a body kolektivní paměti
Přítomnost: prožívaná urozenost jako základ šlechtického habitu
  I. Dynamický rozměr: každodenní život a slavnosti
  II. Příležitostné spisy jako snaha o zachycení přítomnosti
Budoucnost: touha po věčnosti a paměti potomků
  I. Smrt šlechtice: na prahu nové paměti
  II. Post mortem: dlouhodobé projekty směrem do budoucna
Závěr

Zusammenfassung
Prameny a literatura
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení
Jmenný a místní rejstřík

Togga s.r.o., Praha 2015, rozměr 165 x 240 mm, 422 s., čb., česky, ISBN 978-80-7476-082-2