Průzkumy památek 1996/1

Průzkumy památek 1996/1
ISBN: 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price95,00 Kč
ps
Obsah

Úvodník
doc. PhDr. Ivo Hlobil: Průzkumy památek a stavebně historické průzkumy
   
Studie
Pavel Vlček, Pavel Zahradník: "Renesanční dům" čp. 177 v Českém Krumlově
Dagmar Černoušková, Pavel Borský: Srubový dům v Zelenářské ulici ve Znojmě
Josef Kyncl, Tomáš Kyncl: Dendrochronologické datování domu čp. 15 v Zelenářské ulici ve Znojmě
Tomáš Karel: Pozdně gotické domy Města Touškova
Jiří Škabrada: K pochopení původní struktury některých typů středověkých domů na široké parcele
Zdeněk Dragoun: K otázce výskytu břidlicových domů v Praze
Karel Found: Kostel sv. Jana Křtitele na Pomezí – výsledky stavebně historického a archeologického výzkumu
Leoš Udatný: Příspěvek k poznání vývoje kostela Zvěstování Panny Marie při františkánském klášteře v Chebu
Libor Jan, Vít Jesenský: K funkci a stavební podobě johanitských komend na Moravě
    
Materiálie
Jiří Bláha, Jan Žižka: Z opravy kostela sv. Jakuba Většího v Minicích
Jan Žižka: Z opravy kostela sv. Petra v Brandýse nad Labem
Karel Foud: Kostel Povýšení sv. Kříže v obci Újezd sv. Kříže ve světle nových objevů
Jiří Varhaník: Ještě ke stavební historii strakonického hradu
Petr Macek: Zámecká lázeň v Drahenicích
Jan Anderle, Martin Ebel: Stavebně historický průzkum domu čp. 59 v Tachově
Eva Vyletová: Příspěvek k vývoji zástavby na Novém Městě v Mladé Boleslavi - nálezy v domech čp. 73/II a 77/II
Kamil Podroužek, Martin Ebel: Kamenný dům v Sosnové
Jan Anderle: Pozdně renesanční kachle z fary v Boru
Zdeněk Dragoun, Jan Havrda: Plaketa se symbolem evangelisty Lukáše z kostela sv. Linharta na Starém Městě pražském
Dagmar Stará: Dvě neznámá kutnohorská pečetidla
Petr Macek: Nové poznatky o barevnosti barokních průčelí
    
Recenze
Zdeněk Dragoun: P. Macek, Žitenice. Kostel sv. Petra a Pavla

Stavebně historické průzkumy
Jitka a Ladislav Svobodovi, Jiří Slavík: Stavebně historické průzkumy - Seznam stavebně historických průzkumů v archivu PÚ Pardubice