Průzkumy památek 2004/1

Průzkumy památek 2004/1
ISBN: 1212-1487
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena60,00 Kč
ks
Obsah

Nekrolog
Petr Macek: Za paní docentkou Radovou
    
Studie
Richard Němec: Caroli IV. Imperatoris Romani Fundatio: Kostel kláštera Celestinů na Ojvíně u Žitavy
Jiří Varhaník: K počátkům hradů Rožmberka a Českého Krumlova
Miloš Suchomel, Pavel Zahradník: Spolupracovníci a následovníci kosmonoských Jelínků na Mladoboleslavsku
    
Materiálie
Zdeněk Dragoun: Zjištění další části románské obytné stavby v domě čp. 479/I na Staroměstském náměstí v Praze
Karel Kibic ml.: Ke stavební historii kostela sv. Václava v Bratčicích
Jan Veselý, Jiří Úlovec: Tvrze a zámek v Zahrádce u Petrovic
Petr Uličný: Opevnění města Jičína v 16. století
Luboš Lancinger: Zámek Humprechtswiesen v Kostomlatech pod Milešovkou – archivní prameny o způsobu výstavby raně barokního zámku
Libuše Dědková, Antonín Grůza: Zámek v Linhartovech
Dagmar Černoušková: Nový dvůr v Lednicko-valtickém areálu
Pavel Borský: Rybniční zámeček v Lednicko-valtickém areálu (Poznámka ke stavebnímu vývoji)
Jiří Škabrada: Příspěvek k poznání počátků současné legendy grafického výstupu stavebněhistorických průzkumů
    
Zprávy
Vít Jesenský: 4. Valná hromada Sdružení pro stavebně historický průzkum
    
Recenze
Vít Jesenský: Jiří Škabrada: Konstrukce historických staveb, Praha, Argo, 2003
Jiří Bláha: Jiří Škabrada: Konstrukce historických staveb (kap. 10 – Krovy), Praha, Argo, 2003, Jan Vinař – Václav Kufner: Historické krovy. Konstrukce a statika, Praha, Argo, 2004
Michal Panáček: Edice Monudet a Mon* Arch
František Kašička, Petr Macek: Poznámky k publikované recenzi – František Kasička: Stavebně historický průzkum, Praha, ČVUT, 2002
    

Stavebně historické průzkumy
Jan J. Outrata, Lenka Matiášková: Stavebně historické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze, IV - Malá Strana