Ř! Česká národní identita v současném výtvarném umění

Ř! Česká národní identita v současném výtvarném umění
ISBN: 978-80-86863-46-7
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena150,00 Kč
ks
Ř!

Česká národní identita v současném výtvarném umění
 
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě hledající národní identitu v uměleckých dílech. Téma vychází z úvah o oblastech, k nimž se lidé tradičně podle sociologů vztahují, pokud uvažují o své národní identitě. Jsou to dějiny, kultura, krajina, jazyk, věda a sport. Základním předpokladem koncepce je fakt, že uvnitř těchto okruhů se podvědomě národní identita utváří a projevuje. Aniž by ambicí knihy bylo přinést odpověď na otázku, co je to česká národní identita, pokusí se hlouběji proniknout do její problematiky prostřednictvím textů odborníků z různých oblastí. Publikace se neomezí pouze na formu odborného textu, ale bude obohacena o úvahy, rozhovory s umělci a rozšířenou obrazovou část. Příspěvky budou směřovány k osvětlení otázek, které v souvislosti s národní identitou vyvstávají. Katalog pod vedením prof. Mileny Bartlové připravili Eva Balaštíková, Anna Burianová, Ondřej Čech, Štěpánka Holbová, Eva Riebová a Veronika Rollová. Grafické řešení Markéta Mášová.
 
Obsah:
 
Peter Fabo
Kde domov můj 2012
Katalog

Úvod
Texty
Milena Bratlová
Dělat to česky: národní identiuta jako performativ
Karel Císař
Goefilosifie a národní stát
Dmas Gruska
Hladanie Slovenska
Stanislav komárek
Být Čechem
Miloslav Petrusek
Národní identita v globalizujícím se světě (Rizika a výzvy naivního multikulturalismu a militantního nacionalismu)
Cyril Říha
O druzích měst (v České republice pak zvláště)
Irena Vaňková 
Ř a pohoda domova. Glosy o češtině a českém obrazu světa ve světle klíčových slov
 
Rozhovory
Lyrická černobílost. S Jiřím Davidem o národní identitě v aktuální umělecké tvorbě
Pojďmě mluvit o kritické národní identitě. Rozhovor s Piotrem Piotrovskim
 
English summary
 
Tři sta třicet tři

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2012, 190 × 250mm, 78 s., ISBN  978-80-86863-46-7