Ruční slepotisk a zlacení

Ruční slepotisk a zlacení
ISBN: 978-80-87989-22-7
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena330,00 Kč
ks
Anna Pleštilová

Ruční slepotisk a zlacení

Uvedení do technologie a historické inspirace


Publikace navazuje na digitalizaci knihařských tlačítek, která proběhla v roce 2014 v rámci grantového projektu a jejímž výstupem je elektronická databáze všech motivů dílny UMPRUM, sloužící k tvorbě návrhu výzdoby knižní vazby v počítačovém grafickém programu. Je určena pro studenty i odbornou veřejnost a je koncipována jako úvod do problematiky kdysi významné, dnes však již téměř nepoužívané technologie ručního zlacení a slepotisku. Zabývá se původem sbírky UMPRUM, jejím dosavadním využitím a také jejím potenciálem v současnosti. Popisuje vývoj výzdoby knižních vazeb zlacením a slepotiskem, tradiční postup práce s nástroji, dotýká se vývoje ornamentu a ornamentální výzdoby. Smyslem studie je uchování povědomí o jedné z nejstarších technik výzdoby knižních desek v Evropě a inspirace k její renesanci v rámci školní dílny.

MgA. Anna Pleštilová, absolventka Ateliéru tvorby písma a typografie na UMPRUM, v současné době dokončuje dizertační práci zaměřenou na autorské knihy na našem území. Je editorkou nakladatelství Bylo nebylo. Knižní vazbě se věnovala nejprve okrajově v rámci vlastní tvorby, posléze si řemeslo oblíbila a dnes s ním experimentuje v kombinaci s technologiemi průmyslu.

Obsah:

Úvod

Původ sbírky knihvazačské dílny UMPRUM
Úvod do technologie ručního slepotisku a zlacení
Slepotisk
Zlacení
Alternativy ručního zlacení a slepotisku
Původní a současná technologie výroby nástrojů
Sbírky nástrojů na našem území

Ornamentika a historie

Závěr

UMPRUM, Praha 2016, 145 x 200 mm, 92 str., ISBN 978-80-87989-22-7