Sborník Severočeského muzea - historia 10

Sborník Severočeského muzea - historia 10
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena30,00 Kč
ks
Severočeské muzeum v Liberci

Sborník Severočeského muzea- historia 10

Obsah:

Studie
Struktura městské sítě v severních Čechách v druhé polovině 15. a na počátku 16. století / Lenka Bobková, Iveta Svobodová
Třicetiletá válka na českolužickém pomezí a v přilehlém Pojizeří / Rudolf Anděl
Liberečtí cínaři v 18. a 19. století / Jan Mohr
Pruský vpád do severních Čech v roce 1866 / Michael Borovička. -- Báňské podnikání Liebiegů v letech 1872-1914 / Jan Šťovíček
K surovinovým potížím textilního průmyslu českého pohraničí v prvém období nacistické okupace / Jaroslav Hoffman
Hospodářský vývoj severozápadního Liberecka v letech 1943-1948 / Marcela Drahošová
Materiály
Nález souboru kovových předmětů v Příšovicích, okr. Liberec / Marcela Stará
Album severočeského průmyslu / Jan Šťovíček
Průvodce uměleckořemeslnými sbírkami v expozici historického oddělení Severočeského muzea v Liberci - část II: Sklo / Oldřich Palata
Zprávy
K rekonstrukci expozice uměleckých řemesel Severočeského muzea / Oldřich Palata
Nová expozice Severočeského muzea - archeologie a historie / Libuše Bílková
Zprávy o literatuře