Slavětínský oltář ze sbírek Národního muzea

Slavětínský oltář ze sbírek Národního muzea
ISBN: 978-80-7036-572-4
Availability: in stock
including VAT
your price310,00 Kč
ps
Kateřina Horníčková, Martina Ohlídalová, Lubomír Sršeň, Radka Šefců, Olga Trmalová

Slavětínský oltář ze sbírek Národního muzea


Odborná publikace představuje Slavětínský oltář - významnou středověkou malířskou památku ze sbírek Národního muzea. Jedná se o vůbec nejstarší dochovaný utrakvistický oltář v Čechách. Chronologicky předkládá fakta od jeho předpokládaného vzniku přes jeho poškození a opravy až do dnešních dnů, kdy dílo prošlo celkovým restaurováním a rozsáhlým restaurátorským a materiálovým průzkumem. Text doplňuje bohatá fotografická dokumentace, kresby a grafická rekonstrukce původní podoby oltáře.

Obsah:


Pohnutá historie slavětínského oltáře a jeho cesta do sbírek Národního muzea
Slavětínský oltář (H2-3915/a-c), chronologie
Slavětínský oltář - památka eucharistické úcty v reformačních Čechách
Poškození a opravy po dobu existence oltáře
Restaurátorský průzkum oltáře provedený během restaurování v roce 2016
Slavětínský oltář ve světle přírodovědného bádání
Restaurování oltáře v roce 2016
Slavětínský oltář a deska s výjevem ecce homo. Porovnání malířského projevu i použité technologie
Abstrakt
Abstract

Národní muzeum, Praha 2018, 205 x 245 mm, 136 str., ISBN 978-80-7036-572-4