Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918
ISBN: 978-80-88304-18-0
Availability: in stock
including VAT
your price850,00 Kč
ps
Martin Klečacký

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 obsahuje více než tisícovku biografických hesel vedoucích státních činitelů v Čechách působících v tzv. politických úřadech. Vedle detailního zachycení služebních kariér místodržitelů, vedoucích úředníků místodržitelství, zemské školní rady a policejního ředitelství stejně jako okresních hejtmanů či okresních představených poskytuje slovník základní informace k jejich rodinným poměrům a vazbám, případně i k další veřejné činnosti. Hesla jsou primárně zpracována na základě archivních pramenů a doplněna dobovými fotografiemi. Celkově slovník představuje unikátní sondu do struktury klíčového odvětví veřejné zprávy habsburské monarchie včetně výrazného přesahu do prvního desetiletí existence Československé republiky.

Masarykův ústav, v.v.i. a Archiv AV ČR, Praha 2020, rozměr 165 x 235 mm, 974 s., česky, ISBN 978-80-88304-18-0