Synagogy v plamenech

Synagogy v plamenech
ISBN: 978-80-87266-14-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena190,00 Kč
ks
Markéta Lhotová

Synagogy v plamenech

Křišťálová noc 1938 v českém pohraničí

Publikace blíže seznamuje sosudem židovských komunit na území připojeném kŘíši vříjnu roku 1938 a přibližuje okolnosti jejich zániku. Hlavní pozornost je věnována událostem vztahujícím se ktzv. křišťálové noci, tzn. kpožárům synagog, ničení hřbitovů a vyhánění Židů zpohraničních území do českého vnitrozemí ve dnech 9.–11. listopadu 1938. Ve vložených exkursech je pozornost zaměřena na události vztahující se k židovským komunitám na území dnešního Libereckého kraje.

Obsah:

Pozapomenuté výročí
Židovské obce v pohraničí
Norimberské zákony
Uprchlíci
Exkurz 1: Uprchlíci v Turnově
Mnichovská dohoda
Atentát na Ernsta von Rath
Říšská křišťálová noc
Synagogy a hřbitovy
Exkurz 2: Liberecká synagoga
Likvidace židovských obcí
Exkurz 3: Osud rabína Wolffa
Zavlečeno nebo zachráněno?
Exkurz 4: Příběh jablonecké Tóry
Útěk, vyhnání, deportace
Oživování paměti
Resumé
Prameny a literatura