Tvá práce svítí, Marie, modlitbou k Viktorovi

Tvá práce svítí, Marie, modlitbou k Viktorovi
ISBN: 978-80-88018-19-3
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena230,00 Kč
ks
Magdaléna Kracík Štorkánová, Martin Hemelík

Tvá práce svítí, Marie, modlitbou k Viktorovi

Prolínání životních a uměleckých osudů Viktora a Marie Viktorie Foersterových


Obsah:

Předmluva
Úvod

Rodinné zázemí a prostředí Viktora Foerstera
Studia, setkání s významnými lidmi budoucích let a vybrané práce z let 1880-1901
Období tvorby (především mozaikové) v letech 1903-1915

Rodinné zázemí a prostředí Marie V. Foerterové, rozené Jesenské
Životní cesty Marie V. Foersterové v době před seznámením s Viktorem, svatbou a smrtí Viktora Foerstera
Vývoj mozaikového umění v ateliéru Viktora Foerstera po jeho smrti

Mozaiková tvorba Viktora Foerstera
Hrobka sv. Benedikta a sv. Scholastiky
Mozaiková výzdoba kaple s křesťanskými symboly
Kristus (Salvátor)
Kristus s benediktinskými mnichy
Poutníci do Emauz
Trůnící Panna Marie
Panna Marie Sněžná
Souborná múzivní výzdoba rizalitu Kongregace petrínů s hlavním motivem Trůnící Panny Marie Růžencové
Proměnění Páně (Nanebevstoupení Páně)
Secesní mozaiková výzdoba ve štítu budovy hotelu
Návrh mozaiky pro českou kapli v Lourdech
Ornament ostění portálu a dekorace interiéru hotelu
Dva deinstalované panely s funerálním motivem
Osm kruhových mozaikových ztvárnění andělů
Pieta
Hlava Kristova
Dekorativní motiv v ostění portálu a mozaikový nápis v reprezentativních prostorách
Soubor muzívní výzdoby fasády bývalé pojišťovny
Kristus Dobrý pastýř
Sv. Jan Nepomucký s anděly
Nápisy a erbovní znaky pro První českou vzájemnou pojišťovnu v Praze
Merkur
Tři mozaikové oltářní obrazy v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Mozaika Panny Marie Hájecké
Mozaika Trůnícího Krista Dobrého Pastýře s ornamentikou ostění
Mozaiková výzdoba s funerální tématikou
Kruhový ornament nad bočním vchodem
Nanebevstoupení Páně z průčelí kostela premonstrátského kláštera v Nové Říši
Nejsvětější Trojice
Sv. Josef s Ježíškem
Poslední soud
Dekorativní mozaika s funerálními symboly
Dekorativní mozaika s funerální tématikou
Panna Marie Svatohorská a mozaikové nápisy
Mozaikové portréty světců Prokopa, Václava a Ludmily
Veraikon

Mozaiková tvorba Marie V. Foersterové
Mozaikový nápis v domě U Zlatého jablka
Pět medailonů se stylizovanými zvířaty a monogramem
Mozaikový nápis s datem vzniku Československé republiky
Mozaikový orloj
Dekorativní mozaiková výzdoba s funerální tématikou
Čtyři oválné medailony se svazky květin
Mozaikové sluneční hodiny
Spravedlnost, statní znak a medailony
Bohorodice; archanděl Michael; Hlava Kristova
Stylizované vegetativní motivy v pěti pásech
Cyklus sedmi figurálních mozaikových obrazů
Mozaikové obložení stropu, sloupů a loubí, Collegium maximum
Stylizované havězdy a květy - mozaiková výzdoba Slavína
Beránek s knihou - výzdoba rodinné hrobky
Výzdoba rodinné hrobky v nice - smuteční vrba
Fortuna vyhánějící bídu pro pojišťovnu Continentale
Pestrobarevný obraz se symboly
Svatá Barbora
Spravedlnost
Koupání žen
Státní znak Československé republiky
Prvotní hřích (Adam a Eva) a Vykoupení (Ukřižování)
Sv. Jiří
Slepé oko svatováclavské kaple
Hutní dům v Jáchymově
Vestibul měšťanské školy v Litoměřicích

Závěr
Poděkování
Použité zkratky
Soupis pramenů a literatury
Archivní prameny
Použitá a doporučená literatura
Články, časopisecké a sborníkové studie
Internetové zdroje
Jmenný a místní rejstřík
Abstrakt
Abstract
Výtahy z oponentských posudků
Obsah

Akademie výtvarných umění, Praha 2018, 207 str., ISBN: 978-80-88018-19-3