Valtice a Lichtenštejnové. Zámecká zahrada, památky, bibliografie

Valtice a Lichtenštejnové. Zámecká zahrada, památky, bibliografie
ISBN: 978-80-7051-245-6
Availability: in stock
including VAT
your price320,00 Kč
ps
Tomáš Kubíček, Zdeněk Novák, Daniel Lyčka, Jaromír Kubíček

Valtice a Lichtenštejnové

Zámecká zahrada, památky, bibliografie

Z přebalu knihy:
Valtice, po několik století sídlo knížecího rodu Lichtenštejnů a centrum Lednicko-valtického areálu, který byl pro své přírodní a kulturní hodnoty zapsán na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Na pomezí dvou rakouských zemí, dolního Rakouska a Moravy, zformovali architekti a stavitelé v průběhu 18. a 19. století krajinu, do které umístili nejenom sídelní zámek Valtice, ale i další zámeckou stavbu, Lednici a řadu menších romantických staveb, které v symbioze s přírodou postupně vytvořily jednu z nejcennějších a nejrozsáhlejších komponovaných krajin v Evropě.

Obsah.

Poděkování
Úvodní slovo

Studie a bibliografie:
Valtice: Zámecká zahrada a kulturní krajina pro společenskou reprezentaci a relaxaci knížat z Lichtenštejna
Norbert Boccius, Joseph Hradtmuth, Vinzenz Weiland, knížecí rod Lichtenštejnů a Valtice
Lichtenštejnové a Valtice v literatuře
Resumé anglicky
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík

Obrazová příloha

Moravská zemská knihovna a Národní památkový ústav, Brno 2018,  rozměr 175 x 20 mm, 132 s., bar. příloha, česky, ISBN 978-80-7051-245-6