Vilové zahrady Otokara Fierlingera

Vilové zahrady Otokara Fierlingera
ISBN: 978-80-87231-40-1
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena470,00 Kč
ks
Roman Zámečník

Vilové zahrady Otokara Fierlingera


Otokar Fierlinger (1888–1941) byl československý zahradní a krajinářských architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog nauky o stavbě měst. Jeho teoretická a praktická činnost byla významně ovlivněna světovým děním v těchto oborech. Inklinoval zejména k tehdejší urbanistické a zahradně-architektonické tvorbě ve Spojených státech amerických a k tradičnímu anglickému standardu individuálního bydlení. Publikace se věnuje jeho zahradně-architektonické tvorbě v oblasti rodinného bydlení. Na základě podrobného rozboru několika referenčních příkladů projektovaných a následně realizovaných zahrad definuje svébytnost jeho tvorby, výrazně vzdálenou od tehdejší běžné československé zahradně-architektonické produkce. Většina Fierlingerem navržených zahrad se zachovala do současnosti a jsou chráněny jako součást národního kulturního bohatství České republiky.

Obsah
:

Předmluva

Materiály a metody
Prameny
Literatura
Metodika práce

Úvod do problematiky

Stručný životopis  a přehled díla Otokara Fierlingera
Projekty a realizace - soupis
Vlastní publikační činnost - soupis

Inspirační zdroje a východiska tvorby
Městské parkové soustavy a urbanismus
Rodinné bydlení a zahradní architektura

Výběr ze zásad zahradně-architektonické a urbanistické tvorby
Obecné zásady tvorby
Tvorba městských parkových prostor
Urbanistická tvorba
Zahradní města
Vilové zahrady

Ukázky z vlastní zahradně-architektonické tvorby
Obnova klasických zahrad
Rekonstrukce zahrady Černínského paláce v Praze
Rekonstrukce giardinetta v Královské zahradě v Praze

Vilové zahrady
Zahradní úprava souboru vil v Sezimově Ústí
Letní sídlo Františka Schnöblinga ve Strančicích.
Zahrada manželů Schauerových v Jevanech
Zahrada Julia Řivnáče v Jevanech
Zahrada Alexandra Schücka v Praze-Troji
Zahrada Františka Langera v Praze-Podolí

Vilové zahrady z pohledu památkové péče
Legislativa a mezinárodní dokumenty
Obnova

Závěr
Souhrn
Summary
Prameny a literatura
Zdroje ilustračního materiálu
Terminologický slovník
Rejstříky

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Kroměříž 2016, 174 str., ISBN 978-80-87231-40-1