Vztahy. O vazbě k místu a architektuře

Vztahy. O vazbě k místu a architektuře
ISBN: 978-80-88033-05-9
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Tomáš Valena

Vztahy

O vazbě k místu a architektuře

Kniha Vztahy. O vazbě k místu v architektuře vyšla v německém originálu poprvé v roce 1994 a stala se důležitým zdrojem poznání historie architektury a stavby měst z perspektivy vztahu architektonického díla a fyzického místa, architektury a topografie. Téma fyzického prostředí architektury, chápané celostně jako kulturní fenomén, je v digitální době stále více aktuální. Kniha se těší stálému zájmu čtenářů a v roce 2014 vyšla po dvaceti letech ve druhém doplněném a rozšířeném vydání, z nějž je pořízen český překlad.

Tomáš Valena patří k významným středoevropským historikům architektury, v českém prostředí je známý zejména jako znalec díla Josipa Plečnika. Nakladatelství Zlatý řez nyní předkládá českým čtenářům jeho stěžejní teoretické dílo, jehož tématem je vztah architektury a fyzického místa. Autor nejprve zkoumá samotný pojem místa, poté uvažuje nad různými podobami „genia loci“ a konečně předkládá historický přehled dialogického vztahu architektury k místu nejen v evropské tradici. Ukazuje, jak přírodní a krajinné podmínky ovlivňují podobu architektonického díla a jak architektura svým pozorným čtením místa pomáhá člověku zabydlet se ve světě. Bohatě ilustrovaná kniha spojuje vysokou odbornou náročnost se čtenářskou přitažlivostí.

Obsah

1. Úvod
  • Aktuálnost
  • Otázky
  • Postup
2. Typus a typos
  • Typus
  • Topos
  • Prostorový a časový kontext
  • Zdůvodnění vztahu k místu
  • Otázka měřítka
3. Předběžné poznámky k místu
  • Etymologie místa
  • Struktura místa
  • O zkušenosti prostoru
  • Psychologie místa
  • Filozofie místa
4. K fenomenu genia loci
  • Povrchový reliéf
  • Voda
  • Vegetace
  • Atmosférické jevy
  • Historie
  • Architektura
  • Živí tvorové
  • Neuchopitelno
  • Má každé místo svého genia loci
  • Translokace míst, genius loci na cestách
5. Vazba k místu v historii architektury
  • Prehistorická geomorfní architektura
  • Duch země jako genius loci. Radiestetický kontext architektury
  • Čínské učení feng-šuej neboli stavění v systému geomantie
  • Země, chrámy a božstva. Řecká rovnováha
  • Genius loci. Zrod ideje a římský rastr
  • Středověké vztahy
  • Renesanční rovnováha
  • Baroko a kontextuální manýrismus v architektonickém návrhu
  • Osvícenství a znovuobjevení genia loci v přírode
  • Vztah k místu ve 20. století
  • Kontextualismus v poválečném období
  • K současnému stavu kontextuálního projektu
6. Za architekturou vztahu

Nakladatelství Zlatý řez, Praha 2018, rozměr 210 x 315 mm, 179 s., čb, česky, ISBN 978-80-88033-05-9