Zprávy památkové péče 2017/4

Zprávy památkové péče 2017/4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena95,00 Kč
ks
Několik příspěvků v širším kontextu a kriticky reflektuje aktuální dění v památkové péči nebo nové významné památkové objevy. Platí to především pro hojně diskutovaný areál pražského Transgasu, který je v čísle představen ve studiích Rostislava Šváchy a Veroniky Vicherkové – téma památkové ochrany poválečné architektury pak dále rozvíjejí ještě kratší příspěvky Petra Vorlíka, Šárky Koukalové a Hany Řepkové. Zájemcům o meziválečné umění lze doporučit obsáhlou studii Martiny Koukalové, která se vrací k přestavbě Klementina vedené Ladislavem Machoňem a mimo jiné také reflektuje současnou probíhající rekonstrukci areálu. Barokní architekturu zastupuje příspěvek Martina Šandy zabývající se nedávno ukončenou obnovou Santiniho klášterního kostela v Želivi. Rovněž umění středověku je v čísle zastoupeno – Jan Beránek, Radim Štěpán, David Zeman a Karel Maráz představují mimořádný objev středověkých nástěnných maleb na zámku Kunštát.

Obsah:
Studie a materiálie z památkové péče
VICHERKOVÁ, Veronika: Transgas, významná památka poválečné architektury
ŠVÁCHA, Rostislav: Debata o památkové péči v 60. letech 20. století, Ivo Loos, Jindřich Malátek a Transgas
KOUKALOVÁ, Martina: Přestavba Klementina od Ladislava Machoně: „Z tichého stánku
bohoslovců zbudováno rušné skladiště moderní vědy“
ŠANDA, Martin: Problematika obnovy barokní interiérové barevnosti na příkladu konventního kostela Narození Panny Marie v Želivě
BERÁNEK, Jan; MARÁZ, Karel; ŠTÉPÁN, Radim; ZEMAN, Daniel: K nově objeveným středověkým nástěnným malbám na zámku Kunštát
BUREŠ, Michal; RAK, Michal; FUNK, Lukáš; TOMÁŠEK, Martin: Hranice současnosti. Archeologický potenciál výzkumu státních hranic a pohraničí bývalého Československa
KOUKAL, Petr: Zvukotvorné faktory nástrojů brněnské a loketské varhanářské školy. Příklad aplikace nových pojmů a přístupů ve varhanní památkové péči
LÁNÍKOVÁ, Ivana: Sokolovna jako fenomén Gesamtkunstwerku
KOTLÍK, Petr; DRÁBKOVÁ, Klára; Markéta Škrdlantová: Odstraňování minerálních olejů z povrchu anorganických materiálů pomocí vodních mikroemulzí

Různé
KŘIVANOVÁ, Magda: Luděk Štěpán (1932–2017)
VORLÍK, Petr: Česká poválečná architektura „pod ochranou a bez“
KOUKALOVÁ, Šárka: Kulturní dům v Mladé Boleslavi – zpráva k památkové ochraně staveb z druhé poloviny 20. století
ŘEPKOVÁ, Hana: Sídliště Ďáblice usiluje o památkovou ochranu
ŠVÁCHA, Rostislav: Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí: třináct ročníků

Recenze, bibliografie
KIBIC, Karel: Novodobý padesátiletý archeologický výzkum Vyšehradu
KOUDELOVÁ, Jana: Seznámení s dendrochronologií
ASCHENBRENNER, Martin: Památky nás baví