Zprávy památkové péče 2018/5

Zprávy památkové péče 2018/5
Availability: in stock
including VAT
your price149,00 Kč
ps
Obsah

EDITORIAL
Kristina Uhlíková

IN MEDIAS RES: PAMÁTKOVÁ PÉČE MEZIVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA

Richard Biegel: „Zvláštní a karakteristické.“ Probouzení památkového vědomí na pozadí zastavovacích plánů Prahy počátku 20. století
Michal Novotný: Peripetie zákonné ochrany památek za první republiky
Kristina Uhlíková: Historická šlechtická sídla a první pozemková reforma
Martina Orosová: Architekt Dušan Jurkovič ako vládny komisár pre ochranu pamiatok na Slovensku v rokoch 1919–1922
Tomáš Kowalski: Umelecký rezbár Bohumil Bek a vládny pamiatkový komisariát na Slovensku. K počiatkom reštaurátorskej činnosti (1920–1923) Cathleen M. Giustino: Parlament, Letenská pláň a panoráma Prahy za první republiky
Marek Pařízek, Jana Pařízková Čevonová: Restaurování barokních soch z atik vstupního průčelí karlínské Invalidovny v roce 1917 a v letech 1919–1920

MATERIÁLIE, STUDIE
Pavla Cenková, Aleš Homola: Můj dům, můj hrad. Formování podoby rodinného bydlení v Brně 1919–1925. Žabovřesky: od vesnice k zahradní čtvrti
Vladislava Hůlková: Význam fotodokumentace na případě materiálově-technologického průzkumu malt a omítek z Nového Hrádku u Lukova
Dagmar Michoinová: Dostupná metoda zjišťování nasákavosti a smáčivosti historických omítek a zdiva in situ

RŮZNÉ
Mychajlo Syrochman: „Největší bohatství východních Karpat.“ Dřevěné cerkve Podkarpatské Rusi v období první republiky
Kristina Uhlíková: Rudolf Hönigschmidt: německý památkář v Československu
Jan Luštinec: Jindřich Ambrož (1878–1955): vynikající ochránce přírody a památek západních Krkonoš
Daniela Růžičková: Adolf Träger (1888–1965): malíř, památkář, muzejník a pedagog
Jan Beránek: Renesanční zámek v Horšovském Týně. Analýza stavebních fází na základě výsledků dendrochronologie

SEMINÁŘE, KONFERENCE, AKCE
Stanislava Kučová, Jan Pařez: Mezinárodní den archeologie 2018
Roman Zámečník: Proběhl sedmý ročník semináře Památky zahradního umění, jejich historie a současnost