NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

Subcategories Ústřední pracoviště Praha Územní odborné pracoviště Brno Územní odborné pracoviště České Budějovice Územní odborné pracoviště Josefov Územní odborné pracoviště Kroměříž Územní odborné pracoviště Liberec Územní odborné pracoviště Loket Územní odborné pracoviště Ostrava Územní odborné pracoviště Plzeň Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze Územní odborné pracoviště Telč Územní odborné pracoviště Ústí nad Labem Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
Manufacturers
Products
41 … 60 from 107 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Památky západních Čech II-2012 sold out

100,00 Kč
sold out
Národní památkový ústav ÚOP Plzeň, 2012, 210 x 297 mm, 102 s.

Mezi tradicí a módou. Odívání v Čechách od renesance k baroku in stock

450,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP Střední Čechy, Praha r. 2012, rozměr 204 x 246 mm, bar.

Vizmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny in stock

230,00 Kč
in stock
Národní pamnátkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, Praha r. 2012,  rozměr 210 x 297 mm, 158 s., bar.
Příloha časopisu Průzkumy památek

Varhany brněnské a loketské školy in stock

615,00 Kč
in stock
Publikace se zabývá varhanami dvou nejvýznamnějších barokních varhanářských škol českých zemí.
Národní památkový ústav, Telč 2019, rozměr 200 x 270 mm, 288 s., bar., česky s německým resumé, ISBN 978-80-907357-2-9

Lidová architektura v kraji Vysočina in stock

490,00 Kč
in stock
Kniha se opírá se především o poznatky získané během mnohaletého terénního a archivního výzkumu, při němž bylo zdokumentováno několik tisíc, převážně zděných objektů v téměř celém kraji.
Národní památkový ústav, ÚOP v Telči, Telč 2019, 248 str., 175 x 245 mm, ISBN 978-80-907357-1-2

Památky Vysočiny 2016 in stock

270,00 Kč
in stock
Široká tematická paleta je určujícím rysem Památek Vysočiny 2016. Čtenář zde nalezne kulturněhistorické studie, terénní průzkumy i zhodnocení obnovy regionálních památek.
NPÚ, ÚOP v Telči 2016, 150 x 210 mm, 216 str., ISBN 978-80-906167-6-9

Památky Vysočiny 2015 in stock

250,00 Kč
in stock
Publikace je ohlédnutím za zajímavými počiny v oblasti památkové péče v roce 2015 v Kraji Vysočina.
Národní památkový ústav, ÚOP v Telči, Telč 2015, 184str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-906167-3-8

Adaptace zámku v Náměšti nad Oslavou na prezidentské sídlo in stock

407,00 Kč
in stock
Seznamuje čtenáře s dobovou představou o letním sídle prezidenta, osobním vkusu Edvarda Beneše a komfortu, kterým musí být sídlo hlavy státu vybaveno.
Národní památkový ústav, ÚOP Telč, rozměr 195 x 275 mm, 176 s., bar., česky, ISBN 978-80-9061677-6

Even zikaron. Paměť židovských náhrobních kamenů in stock

99,00 Kč
in stock
Drobná publikace seznamuje zájemce o památky s dvěma Telčskými hřbitovy.
Město Telč za podpory Nadace Židovské obce v Praze a Národního památkového ústavu, Telč 2015, rozměr 140 x 175 mm, 40 s., bar., česky, ISBN 978-80-260-8823-3

Dobře rozladěné varhany in stock

260,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP Telč, r. 2013, rozměr 215 x 305 mm, 176 s., bar., ISBN 978-80-905631-0-0

Malované zbroje na státním zámku Konopiště in stock

490,00 Kč
in stock
Katalog představuje konvolut malovaných zbrojí ze zámku Konopiště, který se svým významem, uceleností a uměleckou hodnotou řadí mezi patrně nevýznamnější soubory na světě.
NPÚ, ÚOP v Brně, Brno 2015, 210 x 270 mm, 264 str., ISBN 978-80-87967-02-7

Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace in stock

290,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, r. 2012, 196 s., bar., rozměr 165 x 240 mm, ISBN 978-80-85034-67-7

Sbírka kresby, grafiky a fotografie na Státním zámku Lednice: Italika to 10 days

740,00 Kč
to 10 days
Národní památkový ústav, ÚOP v Brně, r. 2013, rozměr 210 x 280 mm, 128 s., bar., ISBN 978-80-85033-50-2

Panství Náměšť v proměnách času in stock

530,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči s podporou Nadace Dr. Roberta a Liny Thyll-Dürrových,  r. 2013, rozměr 195 x 213 mm, 208 s., bar., ISBN 978-80-904-240-7-4
Kniha existuje i v německé verzi za 950,- Kč
Koupí této knihy podpoříte restaurování části mobiliáře Státního zámku Náměšť nad Oslavou.

Památková péče na Moravě 2013/15 in stock

280,00 Kč
in stock
Národní památklový ústav, úzmení odborné pracoviště v Brně, r. 2013, 200 x 200 mm, 138 s.

Šlechtické sepulkrální památky Lounska in stock

550,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav Ústí nad Labem a Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, r. 2013, rozměr 160 x 225 mm, 309 s., čb, ISBN 978-80-85036-52-7

Biblické příběhy na reliéfech chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě in stock

460,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Most, r. 2012, rozměr 220 x 300 mm, 67 , většina rozkládacích
 
 
 

Židovské hřbitovy na jihu Čech in stock

1 159,00 Kč
in stock
Jakou paměť v sobě nesou symboly a texty zachované na náhrobcích židovských hřbitovů? Dají se informace, které předávají dalším generacím, srovnat se svědectvím jiných pramenů zachycujících stopy života židovských komunit na jihu Čech?
Národní památkový ústav České Budějovice, r. 2021, rozměr 220 x 310 mm, 384 s., bar., česky, ISBN 978-80-85033-97-7

Památky jižních Čech 8 in stock

394,00 Kč
in stock
Osmé pokračování sborníku Památky jižních Čech přináší rozsáhlejší studie i drobnější informativní zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji.
Národní Památkový ústav 2017, 224 str, 165 x 240 mm, ISBN 978-80-85033-81-6

Dominikánský klášter v Českých Budějovicích in stock

390,00 Kč
in stock
Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie, jehož areál později sloužil piaristům a redemptoristům, představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 240 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-850-3380-9