RELIGIOUS STUDIES


Products
41 … 48 from 48 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení in stock

340,00 Kč
in stock
Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Praha 2013, rozměr 170 x 250 mm, 268 s., bar., ISBN 978-80-7308-513-1

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů in stock

190,00 Kč
in stock
Nakladatelství LIBRI, Praha 2014, rozměr 145 x 205 mm, 223  s., ISBN 978-80-7277-523-1

Odvaha být církví. Josef Zvěřina v letech 1913 - 1967 in stock

450,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, rozměr 145 x 205 mm, 590 s., ISBN 9788024624327

IN PUNCTO RELIGIONIS in stock

350,00 Kč
in stock
Sborník studií o předreformační a reformační kultuře Čech a Moravy se zabývá problémem konfesní kultury pozdně středověkých a raně novověkých Čech a Moravy.

Nakladatelství Artefactum, Praha 2013, 265 s., rozměr 160 x 230 mm, ISBN 978-86890-57-9

Brány pekelné ji nepřemohou in stock

150,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2013, rozměr 145 x 205 mm, 124 s., ISBN 978-80-246-2085-5

”Běda církvi...”. Bonaventura Bouše burcující in stock

450,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, srpen 2012, rozmět 144 x 205 mm, 612 s.

Jak se křesťanství stalo náboženstvím in stock

270,00 Kč
in stock
Univerzira Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2012, 143 x 205 mm, 240 s.

Slovník církevního práva in stock

259,00 Kč
in stock
Grada Publishing, a.s., r. 2011, 140 x 210 mm, 152 stran