RELIGIOUS STUDIES


Products
21 … 40 from 48 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Rušení klášterů na plzeňsku in stock

209,00 Kč
in stock
Publikace nabízí nový pohled na problematiku josefínské redukce řeholního života.
Západočeská univerzita v Plzni, r. 2013, rozměr 148 x 210 mm, 193 s., česky, ISBN 978-80-261-0250-2

Česká reformace 20. století? in stock

300,00 Kč
in stock
Monografie se zabývá problematikou vzniku a počátků Církve československé husitské v kontextu náboženské a církevní krize v Československu po skončení 1. světové války.
Nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci, r. 2015, rozměr 145 x 205 mm, 386 s., česky, anglické resumé,  ISBN 978-80-244-4830-5

Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989 in stock

210,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, rozměr 145 x 205 mm, 157 s., česky, ISBN 978-80-246-4146-5

Modernizace církve in stock

428,00 Kč
in stock
Publikace pojednává o stěžejních aspektech modernizačního procesu v katolické církvi.
Filozofická fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava 2019, 180 x 250 mm, 266 str., ISBN 978-80-7599-046-4

150 let Filipova / 150 Jahre Philippsdorf in stock

490,00 Kč
in stock
V září 2016 se konala v Krásné Lípě a Filipově mezinárodní konference kladoucí si otázky související se vznikem a trváním tohoto mariánského poutního místa.
Pavel Mervart a Biskupství litoměřické r. 2018, rozměr 160 x 240 mm, 705 s., česky a německy, ISBN 978-810-7465-313-1

Relikvie - odpustky - poutní odznaky in stock

154,00 Kč
in stock
Monografie přináší čtyři dílčí sondy do náboženského života Prahy Karla IV. a Václava IV., které více či méně spojuje bývalá kaple Božího Těla na dnešním Karlově náměstí.
Scriptorium, Praha 2017, 192 str., 150 x 215 mm, ISBN 978-80-880-1344-0

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách in stock

399,00 Kč
in stock
Trojice renomovaných autorů přibližuje úctu ke sv. Lazaru ve středověkém Českém království.
Virgo Art, Praha 2017, 156 str., 185 x 260 mm, ISBN 978–80–906678–1–5

Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419 in stock

450,00 Kč
in stock
Na přelomu 14. a 15. století se v Praze zrodila hereze, která svou silou pozdvihla celou zemi. Z věrnosti k svému mluvčímu mistru Janu Husovi Čechy přervaly pouta s koncilem i císařem, kteří jej vydali světské moci k upálení na hranici.
Karolinum, Praha 2017, 522 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-246-3136-3

Nová náboženství a násilí in stock

320,00 Kč
in stock
Nová náboženská hnutí jsou hnutí protestu. Vznikají často z nespokojenosti s převládajícím společenským kodexem a jejich vznik je obvykle inspirován charismatickým vůdcem.
Karolinum, Praha 2017, 286 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-246-2861-5

Ministerium verbi in stock

490,00 Kč
in stock
Kniha přináší soubor promluv Adolfa Kajpra (1902–1959), jezuitského kněze, proslulého redaktora i publicisty a neméně věhlasného kazatele, jehož „služba slova“ měla velký vliv na katolické věřící i na veřejné mínění své doby.
Karolinum, Praha 2017, 145 x 205 mm, 528 str., ISBN 978-80-246-3468-5

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost in stock

370,00 Kč
in stock
Monografie přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století
Nakladatelství Karolinum, Praha 2017, rozměr 145 x 205 mm, 414 s., česky, ISBN 978-80-246-3441-8

NACHAŠ - had Mojžíšovy knihy Genesis in stock

598,00 Kč
in stock
Celým Starým a Novým zákonem probíhá jednotná, velice důsledně dodržovaná číselná symbolika. Dodnes se mezi badateli ale vedou spory o jejím smyslu.
Nakladatelství Půdorys, Praha 2012, rozměr 165 x 235 mm, 400 s., čb., česky, ISBN 80-86018-39-3

Výběr dominikánských barokních kázání in stock

420,00 Kč
in stock
Německá barokní kázání vzniklá v českých zemích představují dosud jednu z méně probádaných oblastí filologie i dějin teologie. Tato edice bohemikálních tisků, dominikánských duchovních promluv z let 1715–1761, přibližuje téma prostřednictvím několika konkrétních ukázek.
Karolinum, Praha 2016, 165 x 235 mm, 356 str., ISBN 978-80-246-3148-6

Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice in stock

490,00 Kč
in stock
Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně známých segmentů.
Karolinum, Praha 2016, 170 x 240 mm, 656 str., ISBN 978-80-246-3315-2

Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou in stock

150,00 Kč
in stock
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou, Praha 1996, 80 str., 148 x 210 mm

Církevní politika 1949 in stock

49,00 Kč
in stock
Nakladatlství EMAN, Brno, r. 1992, 130 x 200 mm, 122 s.

950 let litoměřické kapituly in stock

490,00 Kč
in stock
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, 210 x 295 mm, 320 s., ISBN: 978-80-7195-121-6, bar.

Biskup Anton Alois Weber in stock

299,00 Kč
in stock
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2013, 190 x 130 mm, 168 s, čb

Karolinum Pavel z Tarsu a jeho svět in stock

390,00 Kč
in stock
Karolinum, Praha 2014, 145x205mm,brožovaná, 502 str., ISBN 9788024623337

Zničené kostely severních Čech 1945-1989 / Vernichtete Kirchen Nordböhmens 1945-1989 in stock

60,00 Kč
in stock
Společnost pro obnovu památek Úštěcka, Ústěk 2011, 210 x 300 mm, 56 s. ISBN 978-80-260-1402-7, čb., brož.