HISTORY OF ART

Products
181 … 200 from 205 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Wittlichovi in stock

390,00 Kč
in stock
Kniha je sborníkem příspěvků dvaceti tří historiků umění zabývajících se problematikou dějin a teorie umění 19., 20. a 21. století.

Nakladatelství Karolinum, r.2012, 169 x 235 mm, 378 stran, čb., ISBN 978-80-246-2114-2

Epigraphica et Supulcralia 3 in stock

350,00 Kč
in stock

Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. od roku 2000.

K dispozici poslední výtisk

Ústav dějin umění, Praha 2011, rozměr 148 x 210 mm, 575 s., čb, ISBN 978-80-86890-35-7

Harrachovská sklárna Nový Svět v první polovině 19. století in stock

695,00 Kč
in stock
První rozsáhlejší zmapování činnosti sklářské huti hrabat Harrachů v Novém Světě v Krkonoších v první polovině 19. století - v této době byla zdejší sklářská výroba na světové úrovni.

Nakladatelství Tomáš Halama, České Budějovice 2011, 414 str., 170 x 250 mm, ISBN 978-80-87082-22-5

Rodinná loutková divadélka in stock

264,00 Kč
in stock
Knížka připomíná význačnou kapitolu českého amatérského divadla, resp. fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století, a to zejména jeho vizuální, výtvarnou stránku.

Moravské zemské muzeum, Brno 2009, 144 str., 170 x 245 mm, ISBN 978-80-7028-353-0

Okno do českého loutkářství in stock

120,00 Kč
in stock
Katalog je součástí stejnojmenné výstavy, uskutečněné v rámci mezinárodního loutkářského festivalu ve Španělsku a potom v Brně v Paláci šlechtičen.

Moravské zemské muzeum, Brno 2007, 83 str., 205 x 250 mm, ISBN 978-80-7028-315-8

Epigraphica et Sepulcralia 2 in stock

280,00 Kč
in stock
Sborník z 5. a 6. zasedání mezinárodního fóra k problematice sepulkrálních památek obsahuje 32 příspěvků českých, slovenských, německých, rakouských, polských a maďarských autorů a svým časovým záběrem sahá od raného středověku až do 20. století.

Artefactum, Praha 2009, 445 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-86890-19-7

Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách in stock

290,00 Kč
in stock
První publikace mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického.

Nakladatelství Artefaktum, Praha, r. 2011, rozměr 148 x 201 mm, čb obr., německý souhrn, ISBN 978-80-86890-34-0

Die Zeit (1894-1904) in stock

480,00 Kč
in stock
Publikace otevírá nový pohled na vztahy mezi českou a vídeňskou modernou přelomu 19. a 20. století, poprvé syntetickým způsobem zpracovává kontakty mezi vedoucími představiteli české literární i politické moderny a vídeňským týdeníkem Die Zeit, který se rychle stal důležitým orgánem středoevropské moderny.

Masarykův ústav AV ČR v.v.i. a Österreichisches Theatermuseum r. 2011, rozměr 160 x 230 mm, 504 s., německy, ISBN 978-80-86495-72-9

Výtvarné avantgardy 20.století in stock

170,00 Kč
in stock
Není to "pitevní" zpráva o avantgardách, ale pohled na svět dvacátého století prizmatem uměleckého vidění malířů.

Karolinum, Praha 2010, 146 str, 21x15 cm, ISBN 978-80-246-1783-1

Mosty a propasti mezi vědou a uměním in stock

187,00 Kč
in stock
Může opravdu existovat umělecká tvorba bez podpory racionální a strukturované reflexe, anebo může přežít věda bez individuální i kolektivní imaginace?

Občanské sdružení Dialog vědy s uměním v nakladatelství Tomáš Halama, 2010, 110 str., rpozměr 166 x 240 mm, ISBN 978-80-87082-15-7

Umění gotiky na Chebsku in stock

295,00 Kč
in stock
Kniha je první českou publikací věnující se gotické architektuře, nástěnné a knižní malbě a uměleckému řemeslu na území bývalého historického Chebska.

Galerie výtvarného umění v Chebu za podpory Ministerstva kultury ČR, Cheb 2010, 287 str., rozměr 170 x 248 mm, ISBN 978-80-85016-92-5

Horizonty umění in stock

450,00 Kč
in stock
Výbor z textů předního českého historika moderního umění Petra Wittlicha poskytuje čtenáři bohaté panorama výtvarné tvorby spojené s procesy proměn moderního obrazu a sochy.

Nakladatelství Karolinum, Praha r. 2010, 678 s., ISBN 978-80-246-1607

O podstatě uměleckého díla in stock

246,00 Kč
in stock
Kniha významného německého teologa a filosofa italského původu soustřeďuje jeho texty z let 1910–1960 věnované výtvarnému umění a architektuře.

Nakladatelství Triáda, r. 2008, 168 s., ISBN 978-80-87256-03-9

Jan Koblasa (česky) in stock

400,00 Kč
in stock
Jan Koblasa (1932, Tábor) patří mezi výrazné osobnosti evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Jeho expresivně symbolická, avantgardně orientovaná tvorba se rozvíjí již za studií na pražské AVU (1952-58).

Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, 292 str., ISBN 9788024625218

Betlémy. České a moravské lidové betlémy a jejich tvůrci in stock

498,00 Kč
in stock
LIKA KLUB, Praha, r. 2002, 210 x 300 mm, 167 s., ISBN 80-86069-21-4

Instant Presence: Representing Art in Photography in stock

450,00 Kč
in stock
V knize vydané k poctě Josefa Sudka (1896–1976), českého fotografa, který se proslavil zejména fotografiemi orosených oken ateliéru, se potkávají texty zahraničních odborníků zabývajících se dlouhodobě tématem fotografické reprodukce uměleckých děl s příspěvky kurátorů a historiků umění, kteří se specializují na fotografickou tvorbu Josefa Sudka.
Artefactum, Praha 2017, 319 str., 165 x 253 mm, ISBN 978-80-86890-09-8

AD GLORIAM DEI in stock

380,00 Kč
in stock
Katalog výstavy, pořádané ke 130. výročí Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 letům jeho obnovené existence v Litoměřicích v roce 2015
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Biskupství litoměřické, Litoměřice 2015, rozměr 230 x 280 mm, 158 s., bar., česky, ISBN 978-80-87784-08-2

ARS NATURAM ADIUVANS in stock

370,00 Kč
in stock
Vázaná publikace vydaná brněnským památkovým ústavem ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU k 80. narozeninám Miloše Stehlíka předkládí soubor statí vztahujících se zejména k období baroka.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Brno 2003, 212 s., ISBN 80-86752-12-7

Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění in stock

699,00 Kč
in stock
Tradicí, vznikem a významem náboženských poutí se zabývá první část zcela ojedinělé barevné výpravné publikace. Druhá část přináší charakteristiku jednotlivých předmětů, které se na poutích prodávaly, a dovádí historický výklad až k dnešní, začasté pokleslé formě poutí, jež s původním náboženským obsahem mají jen málo co do činění.

LIKA KLUB, s. r. o., Praha, 2009, 210 x 280 mm, 293 s., bar., ISBN 978-80-86069-52-4

Epigraphica & Sepulcralia 13 in stock

290,00 Kč
in stock
Ústav dějin umění AV ČR v.v.i., Praha 2022, rozměr 148 x 210 mm, 454 s., články česky, polsky, anglicky, ISBN 978-80-88283-74-4