DĚJINY UMĚNÍ

Produkty
121 … 140 z 160 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Hans von Aachen in Context. Proceedings of the International Conference Prague 22-25 September 2010 skladem

690,00 Kč
skladem
Sborník Hans von Aachen in Context je sestavený z příspěvků mezinárodní konference, kterou
uspořádalo Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. na půdě Ústavu dějin umění
AV ČR ve dnech 22.–25. září 2010 u příležitosti konání výstavy Hans von Aachen (1552–1615):
Malíř na evropských dvorech.

ARTEFACTUM, Praha, r. 2012, rozměr 237 x 287 mm, 280 s., bar., německy a anglicky, ISBN 978-808-6890-42-5
 

Nefoťte mě před knihovnou skladem

275,00 Kč
skladem
Publikace věnovaná vynikajícímu odborníkovi PhDr. Janu Rousovi, jehož hlavní doménou jsou dějiny české knihy 19. a 20. století, zejména užitá grafika české avantgardy.

Nakladtelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha 2009, rozměr 145 x 200 mm, 186 s., čb, ISBN 978-80- 86863-36-8

Smysl modernosti skladem

150,00 Kč
skladem
Výbor z obsáhlého díla českého výtvarného teoretika, kritika a organizátora výstav Václava Nebeského vychází z článků, zveřejňovaných v nejrůznějších dobových časopisech, dnes již obtížně dostupných.

Nakladatelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha 2001, rozměr 155 x 220 mm, 247 s., ISBN 80-901982-6-0

Legenda o umělci. Historický pokus skladem

255,00 Kč
skladem
Svým tématem naprosto ojedinělá kniha představitelů mezinárodně proslulé vídeňské školy dějin umění Ernsta Krise (1900-1957) a Otto Kurze (1908-1975) si už v době svého vzniku (1934) kladla za cíl zpracovat určitá životopisná klišé, schémata a strategie, které podporují či dotvářejí tzv. legendu o umělci.

Nakladatelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Praha r. 2009, 158 s., rozměr 150 x 210 mm, ISBN 978-80-87164-06-8

Ateliér veškerého sochařství. Ateliér Kurta Gebauera na VŠUP v Praze skladem

300,00 Kč
skladem
Obrazový katalog (v česko-anglické jazykové mutaci) představuje deset let života a práce Kurta Gebauera a jeho Ateliéru sochařství na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.

Nakladatelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, r. 2010, rozměr 210x210 mm, 477 s., barevně, dvojjazyčná - česky, anglicky, ISBN 978-80-87164-06-8

Ad akta skladem

99,00 Kč
skladem
V září 2011 se konala v Poněšicích konference s názvem Dějiny umění v rozšířeném poli. Jedním z důvodů konání tohoto setkání byla potřeba narušit akademickou izolovanost dějin umění a skrze vytvoření chybějících vazeb přispět i k „rozšíření pole“ dějin umění.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha r. 2011, 210 x 148 mm, 176 s., čb. ISBN 978-80-86863-98-6

Wittlichovi skladem

390,00 Kč
skladem
Kniha je sborníkem příspěvků dvaceti tří historiků umění zabývajících se problematikou dějin a teorie umění 19., 20. a 21. století.

Nakladatelství Karolinum, r.2012, 169 x 235 mm, 378 stran, čb., ISBN 978-80-246-2114-2

Sochaři hraběte Františka Antonína Šporka skladem

260,00 Kč
skladem
Cílem stati je co nejplastičtěji vystihnout charakteristiku jednotlivých sochařských osobností či celých dílen a zhodnotit jejich tvorbu v kontextu slohového vývoje.

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha, r. 2011, 159 s., z toho 100 s. čb. obr., anglické a německé resumé, ISBN 978-80-87104-55-2

Kult španělského kříže skladem

360,00 Kč
skladem
Publikace presentuje specifickou problematiku kultu tzv. španělského kříže, v české literatuře dosud odborně nedotčenou.

Jan Petránek, Praha r. 2011, 153 s., rozměr 210 x 297 mm, 190 obr, bar., ISBN 978-80-904999-0-4

Epigraphica et Supulcralia 3 skladem

350,00 Kč
skladem

Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. od roku 2000.

Ústav dějin umění, Praha 2011, rozměr 148 x 210 mm, 575 s., čb, ISBN 978-80-86890-35-7

Harrachovská sklárna Nový Svět v první polovině 19. století skladem

695,00 Kč
skladem
První rozsáhlejší zmapování činnosti sklářské huti hrabat Harrachů v Novém Světě v Krkonoších v první polovině 19. století - v této době byla zdejší sklářská výroba na světové úrovni.

Nakladatelství Tomáš Halama, České Budějovice 2011, 414 str., 170 x 250 mm, ISBN 978-80-87082-22-5

Rodinná loutková divadélka skladem

264,00 Kč
skladem
Knížka připomíná význačnou kapitolu českého amatérského divadla, resp. fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století, a to zejména jeho vizuální, výtvarnou stránku.

Moravské zemské muzeum, Brno 2009, 144 str., 170 x 245 mm, ISBN 978-80-7028-353-0

Okno do českého loutkářství skladem

120,00 Kč
skladem
Katalog je součástí stejnojmenné výstavy, uskutečněné v rámci mezinárodního loutkářského festivalu ve Španělsku a potom v Brně v Paláci šlechtičen.

Moravské zemské muzeum, Brno 2007, 83 str., 205 x 250 mm, ISBN 978-80-7028-315-8

Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách skladem

290,00 Kč
skladem
První publikace mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického.

Nakladatelství Artefaktum, Praha, r. 2011, rozměr 148 x 201 mm, čb obr., německý souhrn, ISBN 978-80-86890-34-0

Kultura v českých dějinách 19. století skladem cenová akce

220,00 Kč
skladem cenová akce
Historik Martin Kučera řeší v této monografii jednu ze základních otázek výzkumu národních dějin, totiž otázku dějin kultury, která podle jeho názoru v české vědecké literatuře dosud není adekvátně zpracována.

Nakladatelství Academia, Praha r. 2011, 620 s., rozměr 140 x 210 mm, ISBN 978-80-200-1962-2

Sbírka ikon Muzea východních Čech v Hradci Králové skladem

245,00 Kč
skladem
Katalog představuje a zpracovává celý soubor ikon (75 kusů) a drobné liturgické předměty (20 kusů). Snaží se přiblížit základní typy zobrazování Krista a Bohorodičky, osvětlit způsob a techniku výroby a prostředí, ve kterém ikony vznikaly.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové r.2010, 40 s. + 28 s. barevná obrazová příloha, rozměr 148 x 210 mm, ISBN 978-80-85031-82-9


Die Zeit (1894-1904) skladem

480,00 Kč
skladem
Publikace otevírá nový pohled na vztahy mezi českou a vídeňskou modernou přelomu 19. a 20. století, poprvé syntetickým způsobem zpracovává kontakty mezi vedoucími představiteli české literární i politické moderny a vídeňským týdeníkem Die Zeit, který se rychle stal důležitým orgánem středoevropské moderny.

Masarykův ústav AV ČR v.v.i. a Österreichisches Theatermuseum r. 2011, rozměr 160 x 230 mm, 504 s., německy, ISBN 978-80-86495-72-9

Výtvarné avantgardy 20.století skladem

170,00 Kč
skladem
Není to "pitevní" zpráva o avantgardách, ale pohled na svět dvacátého století prizmatem uměleckého vidění malířů.

Karolinum, Praha 2010, 146 str, 21x15 cm, ISBN 978-80-246-1783-1

Nástin dějin evropského umění l – období starověku a středověku skladem cenová akce

140,00 Kč
skladem cenová akce
Publikace nabízí přehled vývoje výtvarného umění, literatury, divadla a hudby v evropském kontextu od starověku až po pozdní středověk.

Nakladatelství Fortuna, Praha r. 2008, 144 s., rozměr 210 x 297 mm, ISBN 80-7168-996-3

Mosty a propasti mezi vědou a uměním skladem

187,00 Kč
skladem
Může opravdu existovat umělecká tvorba bez podpory racionální a strukturované reflexe, anebo může přežít věda bez individuální i kolektivní imaginace?

Občanské sdružení Dialog vědy s uměním v nakladatelství Tomáš Halama, 2010, 110 str., rpozměr 166 x 240 mm, ISBN 978-80-87082-15-7