DĚJINY UMĚNÍ

Produkty
101 … 120 z 165 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Mistr Třeboňského oltáře skladem

620,00 Kč
skladem
První kapitoly publikace nastiňují historické události a vývoj malířství v Evropě a v Čechách v poslední třetině 14. století, včetně duchovního zázemí té doby. Nejpodstatnější část práce je věnována výtvarné a ikonografické analýze tvorby Mistra Třeboňského oltáře a děl z jeho dílny a okruhu i na jeho význam při formulování krásného stylu.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2013, rozměr 235 x 297 mm, 292 s., bar., ISBN 978-80-246-2262-0

Eliáš Dollhopf. Barokní malíř západních Čech skladem

319,00 Kč
skladem
Kniha vychází 310 let od umělcova narození a 240 let od jeho úmrtí jako třetí svazek regionální edice MEMORIA.

Vladimír Prokop a Lukáš Smola ve spolupráci s Muzeem Cheb, Sokolov listopad 2013, rozměr 230 x 230 mm, 144 s., bar., ISBN 978-80-905485-1-0

Ř! Česká národní identita v současném výtvarném umění skladem

150,00 Kč
skladem
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě hledající národní identitu v uměleckých dílech.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2012, 190 × 250mm, 78 s., ISBN  978-80-86863-46-7

Zlínská umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design skladem

550,00 Kč
skladem
Dějiny českého průmyslového designu se váží k počátkům modernismu, avšak jako svébytná disciplína se tento obor v tuzemsku začal vyučovat až na sklonku třicátých let minulého století.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, r. 2013, rozměr 160 x 240 mm, 368 s., ISBN 978-80-86863-65-8

Svědectví. Ženským hlasem skladem

420,00 Kč
skladem
Publikace Svědectví - Ženským hlasem shrnuje výsledky týmového projektu, který proběhl na VŠUP v zimním a letním semestru 2010/2011.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, r. 2012, rozměr 150 x 220 mm, 346 s., ISBN 978-80-86863-44-3

Slovník biblické ikonografie skladem

380,00 Kč
skladem
Slovník biblické ikonografie si klade za cíl napomoci k identifikaci a porozumění především námětům děl výtvarného umění.

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2007, rozměr 170 x 245 mm, 342 s, čb, ISBN 978-80-246-0963-8

Zapomenuté tváře skladem

279,00 Kč
skladem
Kniha vyšla jako druhý svazek edice MEMORIA, která se věnuje regionálnímu umění severozápadních Čech.

Vladimír Prokop a Lukáš Smola ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Lokti, Loket 2013, rozměr 225 x 230 mm, 108 s., bar., ISBN 978-80-905485-0-3

Epigraphica & sepulcralia 4 skladem

290,00 Kč
skladem
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s novou koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky.

Nakladatelství Artefactum, Praha r. 2013, rozměr 150 x 210 mm, 571 s., čb, ISBN 978-80-86890-45-6

Mezi barokem a klasicismem skladem

350,00 Kč
skladem
Publikace pojednává o architektuře 2. poloviny 18. století. Jejím hlavním cílem je nahlédnout architekturu v Čechách během tohoto složitého období v kontextu architektury evropské, bez předem určených slohových kategorií a nutnosti sledovat jejich "národní příběh".

Nakladatelství Karolinum, Praha 2013, rozměr 165 x 235 mm, 344 s., čb, ISBN 978-80-246-2193-7

Artem ad vitam skladem

480,00 Kč
skladem

Kniha "Artem ad vitam" vychází u příležitosti významného životního výročí prof. PhDr. Ivo Hlobila, CSc., předního historika umění.

Nakladatelství Artefactum, Praha r. 2012, rozměr 170 x 240 mm, 716 s., čb, ISBN 978-80-86890-46-3

Hvězdné nebe nad Kyselkou skladem

130,00 Kč
skladem
NPÚ Loket, Loket 2012, rozměr 170 x240 mm, 72 s. 

Bohuslav Reynek - Korespondence skladem

750,00 Kč
skladem
Korespondence Bohuslava Reynka (1892-1971), editory připravovaná přes dvě desetiletí, pokrývá život Reynka básníka, překladatele a grafika.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2012, 17 x 25 cm, 860 s., ISBN 978-80-246-1861-6

Malíři české secese skladem

484,00 Kč
skladem
Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese, přináší ve své nejnovější knížce zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2012, rozměr 268 x 240 mm, 208 s., ISBN 978-80-246-2020-6

Czech modern painters 1888-1918 skladem

490,00 Kč
skladem
Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese, přináší ve své nejnovější knížce zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2012, rozměr 268 x 240 mm, 208 s., ISBN 9788024620725

Ecce panis angelorum. Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300–1620) skladem

440,00 Kč
skladem

Tato kniha sleduje především vizuální stránku kultu eucharistie, o níž nám podávají svědectví tamní památky architektury, sochařství, malířství a uměleckých řemesel.

Nakladatelství Tomáš Halama a Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, listopad 2012, rozměr 220 x 217 mm, 320 s., bar., ISBN 978-80-87082-24-9

Divotvůrkyně přeštická do 10 dní

330,00 Kč
do 10 dní
Kniha se věnuje historii zázračného obrazu, poutí k Panně Marii Přeštické a baroknímu poutnímu chrámu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Nakladatelství Halama, České Budějovice, r. 2012, 190 s., rozměr 170 x 250 mm, ISBN 978-80- 87082-25-6

Sochařství za vlády Jagellonců. Z pokladů Národního muzea skladem

160,00 Kč
skladem

Dvojjazyčný katalog stejnojmenné výstavy, která je doprovodným programem projektu EUROPA JAGELLONICA, představuje výjimečný a veřejnosti dosud neznámý soubor pozdně gotických děl ze sbírek Národního muzea umístěný do intaktní pozdně gotické architektury sídla kutnohorského horního podnikatele Jana Smíška z Vrchovišť.

Nakladatelství Halama, České Budějovice, r. 2012, rozměr 190 x 250, 111 s., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-87082-26-3

Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech skladem

650,00 Kč
skladem
V ambitu pražského benediktinského kláštera Na Slovanech zvaného též Emauzy se zachoval rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z doby Karla IV. Tyto malby, ač značně poničené, jsou pozoruhodné jak svým rozsahem a vysokou uměleckou kvalitou, tak složitou ikonografií. Právě rozbor obsahu Emauzského cyklu je hlavním tématem této knihy.

Nakladatelství Artefactum, Praha, r. 2012, rozměr 220 x 267 mm, 389 s. čb., ISBN 978-80-86890-36-4

Hans von Aachen in Context. Proceedings of the International Conference Prague 22-25 September 2010 skladem

690,00 Kč
skladem
Sborník Hans von Aachen in Context je sestavený z příspěvků mezinárodní konference, kterou
uspořádalo Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. na půdě Ústavu dějin umění
AV ČR ve dnech 22.–25. září 2010 u příležitosti konání výstavy Hans von Aachen (1552–1615):
Malíř na evropských dvorech.

ARTEFACTUM, Praha, r. 2012, rozměr 237 x 287 mm, 280 s., bar., německy a anglicky, ISBN 978-808-6890-42-5
 

Nefoťte mě před knihovnou skladem

275,00 Kč
skladem
Publikace věnovaná vynikajícímu odborníkovi PhDr. Janu Rousovi, jehož hlavní doménou jsou dějiny české knihy 19. a 20. století, zejména užitá grafika české avantgardy.

Nakladtelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha 2009, rozměr 145 x 200 mm, 186 s., čb, ISBN 978-80- 86863-36-8