DĚJINY UMĚNÍ

Produkty
141 … 160 z 168 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Nástin dějin evropského umění l – období starověku a středověku skladem cenová akce

140,00 Kč
skladem cenová akce
Publikace nabízí přehled vývoje výtvarného umění, literatury, divadla a hudby v evropském kontextu od starověku až po pozdní středověk.

Nakladatelství Fortuna, Praha r. 2008, 144 s., rozměr 210 x 297 mm, ISBN 80-7168-996-3

Mosty a propasti mezi vědou a uměním skladem

187,00 Kč
skladem
Může opravdu existovat umělecká tvorba bez podpory racionální a strukturované reflexe, anebo může přežít věda bez individuální i kolektivní imaginace?

Občanské sdružení Dialog vědy s uměním v nakladatelství Tomáš Halama, 2010, 110 str., rpozměr 166 x 240 mm, ISBN 978-80-87082-15-7

Umění gotiky na Chebsku skladem

295,00 Kč
skladem
Kniha je první českou publikací věnující se gotické architektuře, nástěnné a knižní malbě a uměleckému řemeslu na území bývalého historického Chebska.

Galerie výtvarného umění v Chebu za podpory Ministerstva kultury ČR, Cheb 2010, 287 str., rozměr 170 x 248 mm, ISBN 978-80-85016-92-5

Gotická architektura skladem

249,00 Kč
skladem
První část projektu Evropské kulturní dědictví je věnována gotické architektuře, jejímu vzniku, vývoji a šíření po Evropě, včetně zachycení lokálních charakteristik a specifik.

Idea servis, Praha 2005, 115 s., formát 210 x 297 mm, bohatě ilustrováno, ISBN 80-85970-46-5

Horizonty umění skladem

450,00 Kč
skladem
Výbor z textů předního českého historika moderního umění Petra Wittlicha poskytuje čtenáři bohaté panorama výtvarné tvorby spojené s procesy proměn moderního obrazu a sochy.

Nakladatelství Karolinum, Praha r. 2010, 678 s., ISBN 978-80-246-1607

O podstatě uměleckého díla skladem

246,00 Kč
skladem
Kniha významného německého teologa a filosofa italského původu soustřeďuje jeho texty z let 1910–1960 věnované výtvarnému umění a architektuře.

Nakladatelství Triáda, r. 2008, 168 s., ISBN 978-80-87256-03-9

Jan Koblasa (česky) skladem

400,00 Kč
skladem
Jan Koblasa (1932, Tábor) patří mezi výrazné osobnosti evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Jeho expresivně symbolická, avantgardně orientovaná tvorba se rozvíjí již za studií na pražské AVU (1952-58).

Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, 292 str., ISBN 9788024625218

Betlémy. České a moravské lidové betlémy a jejich tvůrci skladem

498,00 Kč
skladem
LIKA KLUB, Praha, r. 2002, 210 x 300 mm, 167 s., ISBN 80-86069-21-4

Instant Presence: Representing Art in Photography skladem

450,00 Kč
skladem
V knize vydané k poctě Josefa Sudka (1896–1976), českého fotografa, který se proslavil zejména fotografiemi orosených oken ateliéru, se potkávají texty zahraničních odborníků zabývajících se dlouhodobě tématem fotografické reprodukce uměleckých děl s příspěvky kurátorů a historiků umění, kteří se specializují na fotografickou tvorbu Josefa Sudka.
Artefactum, Praha 2017, 319 str., 165 x 253 mm, ISBN 978-80-86890-09-8

AD GLORIAM DEI skladem

380,00 Kč
skladem
Katalog výstavy, pořádané ke 130. výročí Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 letům jeho obnovené existence v Litoměřicích v roce 2015
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Biskupství litoměřické, Litoměřice 2015, rozměr 230 x 280 mm, 158 s., bar., česky, ISBN 978-80-87784-08-2

ARS NATURAM ADIUVANS skladem

370,00 Kč
skladem
Vázaná publikace vydaná brněnským památkovým ústavem ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU k 80. narozeninám Miloše Stehlíka předkládí soubor statí vztahujících se zejména k období baroka.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Brno 2003, 212 s., ISBN 80-86752-12-7

Atributy světců skladem

95,00 Kč
skladem
Seznam atributů, přehled nejčastěji zobrazovaných scén za života Panny Marie a Krista, řádové oděvy, symbolika barev a zvířat ve středověkém umění, typy křížů a seznam světců.

Nakladatelství Unicornis, Praha 2008, 159 str., 120 x 165 mm, 80-902328-0-9

Barok v soše skladem

515,00 Kč
skladem
Vedle 12 vybraných článků Miloše Stehlíka obsahuje kniha již úvod Jiřího Kroupy, autorův závěr, kompletní bibliografii a biografii Miloše Stehlíka a jmenný a místní rejstřík.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Brno 2006, 260 s., ISBN 80-86752-44-5

Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění skladem

699,00 Kč
skladem
Tradicí, vznikem a významem náboženských poutí se zabývá první část zcela ojedinělé barevné výpravné publikace. Druhá část přináší charakteristiku jednotlivých předmětů, které se na poutích prodávaly, a dovádí historický výklad až k dnešní, začasté pokleslé formě poutí, jež s původním náboženským obsahem mají jen málo co do činění.

LIKA KLUB, s. r. o., Praha, 2009, 210 x 280 mm, 293 s., bar., ISBN 978-80-86069-52-4

Dějiny výtvarné kultury 1 skladem

187,00 Kč
skladem
První díl čtyřsvazkového kompletu obsahuje přehled umění od pravěku po středověk.

Idea servis, Praha 2002, 183 s., ISBN 978-80-85970-65-4

Dějiny výtvarné kultury 2 skladem

197,00 Kč
skladem
Druhý díl čtyřsvazkového kompletu obsahuje přehled umění od evropské renesance po umění mimoevropských kultur.

Idea servis, Praha 2008, 209 s., ISBN 9788085970616

Dějiny výtvarné kultury 3 skladem

220,00 Kč
skladem
Třetí díl učebnice zahrnuje vývoj umění v období let 1870-1914. Zachycuje tak nástup moderních uměleckých směrů a proudů počínaje impresionismem až po kubismus a futurismus.

Idea servis, Praha 2003, 220 s., ISBN 978-80-85970-82-1

Dějiny výtvarné kultury 4 skladem

240,00 Kč
skladem
Čtvrtý díl učebnice zachycuje vývoj umění od počátku 1. světové války po současnost.

Idea servis, Praha 2002, 197 s., ISBN 978-810-85970-73-9

Dějiny výtvarného umění do 7 dní

195,00 Kč
do 7 dní
Přehledný vývoj historie a umění s přihlédnutím k cest. ruchu od pravěku až po současnost, zhodnocení současného umění ve světě i u nás, výčet našich a zahraničních muzeí, grafické znázornění lokalizace památkových rezervací a lidové architektury a kulturních památek podle slohů.

Vydalo IDEA SERVIS, konsorcium, Praha 2008, ISBN 978-80- 85970-74-6

Epigraphica et Sepulcralia 7 skladem

290,00 Kč
skladem
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky.
Artefactum, Praha 2016, 150 x 210 mm, 347 str., ISBN: 978-80-86890-95-1, česky a anglicky