DĚJINY UMĚNÍ

Produkty
141 … 160 z 160 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Umění gotiky na Chebsku skladem

295,00 Kč
skladem
Kniha je první českou publikací věnující se gotické architektuře, nástěnné a knižní malbě a uměleckému řemeslu na území bývalého historického Chebska.

Galerie výtvarného umění v Chebu za podpory Ministerstva kultury ČR, Cheb 2010, 287 str., rozměr 170 x 248 mm, ISBN 978-80-85016-92-5

Horizonty umění skladem

450,00 Kč
skladem
Výbor z textů předního českého historika moderního umění Petra Wittlicha poskytuje čtenáři bohaté panorama výtvarné tvorby spojené s procesy proměn moderního obrazu a sochy.

Nakladatelství Karolinum, Praha r. 2010, 678 s., ISBN 978-80-246-1607

O podstatě uměleckého díla skladem

246,00 Kč
skladem
Kniha významného německého teologa a filosofa italského původu soustřeďuje jeho texty z let 1910–1960 věnované výtvarnému umění a architektuře.

Nakladatelství Triáda, r. 2008, 168 s., ISBN 978-80-87256-03-9

Jan Koblasa (česky) skladem

400,00 Kč
skladem
Jan Koblasa (1932, Tábor) patří mezi výrazné osobnosti evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Jeho expresivně symbolická, avantgardně orientovaná tvorba se rozvíjí již za studií na pražské AVU (1952-58).

Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, 292 str., ISBN 9788024625218

Betlémy. České a moravské lidové betlémy a jejich tvůrci skladem

498,00 Kč
skladem
LIKA KLUB, Praha, r. 2002, 210 x 300 mm, 167 s., ISBN 80-86069-21-4

Instant Presence: Representing Art in Photography skladem

450,00 Kč
skladem
V knize vydané k poctě Josefa Sudka (1896–1976), českého fotografa, který se proslavil zejména fotografiemi orosených oken ateliéru, se potkávají texty zahraničních odborníků zabývajících se dlouhodobě tématem fotografické reprodukce uměleckých děl s příspěvky kurátorů a historiků umění, kteří se specializují na fotografickou tvorbu Josefa Sudka.
Artefactum, Praha 2017, 319 str., 165 x 253 mm, ISBN 978-80-86890-09-8

AD GLORIAM DEI skladem

380,00 Kč
skladem
Katalog výstavy, pořádané ke 130. výročí Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 letům jeho obnovené existence v Litoměřicích v roce 2015
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Biskupství litoměřické, Litoměřice 2015, rozměr 230 x 280 mm, 158 s., bar., česky, ISBN 978-80-87784-08-2

ARS NATURAM ADIUVANS skladem

370,00 Kč
skladem
Vázaná publikace vydaná brněnským památkovým ústavem ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU k 80. narozeninám Miloše Stehlíka předkládí soubor statí vztahujících se zejména k období baroka.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Brno 2003, 212 s., ISBN 80-86752-12-7

Atributy světců skladem

95,00 Kč
skladem
Seznam atributů, přehled nejčastěji zobrazovaných scén za života Panny Marie a Krista, řádové oděvy, symbolika barev a zvířat ve středověkém umění, typy křížů a seznam světců.

Nakladatelství Unicornis, Praha 2008, 159 str., 120 x 165 mm, 80-902328-0-9

Barok v soše skladem

515,00 Kč
skladem
Vedle 12 vybraných článků Miloše Stehlíka obsahuje kniha již úvod Jiřího Kroupy, autorův závěr, kompletní bibliografii a biografii Miloše Stehlíka a jmenný a místní rejstřík.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Brno 2006, 260 s., ISBN 80-86752-44-5

Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění skladem

699,00 Kč
skladem
Tradicí, vznikem a významem náboženských poutí se zabývá první část zcela ojedinělé barevné výpravné publikace. Druhá část přináší charakteristiku jednotlivých předmětů, které se na poutích prodávaly, a dovádí historický výklad až k dnešní, začasté pokleslé formě poutí, jež s původním náboženským obsahem mají jen málo co do činění.

LIKA KLUB, s. r. o., Praha, 2009, 210 x 280 mm, 293 s., bar., ISBN 978-80-86069-52-4

Epigraphica et Sepulcralia 7 skladem

290,00 Kč
skladem
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky.
Artefactum, Praha 2016, 150 x 210 mm, 347 str., ISBN: 978-80-86890-95-1, česky a anglicky

Jan Koblasa (německy) skladem

600,00 Kč
skladem
Jan Koblasa (1932, Tábor) patří mezi výrazné osobnosti evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Jeho expresivně symbolická, avantgardně orientovaná tvorba se rozvíjí již za studií na pražské AVU (1952-58).

Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, 292 str., ISBN 802460356X

Karáskova galerie skladem

280,00 Kč
skladem
Karáskova galerie jako každá sbírka odráží duch doby a je poznamenána osobností sběratele, zálibami, vzděláním, vkusem a v neposlední řadě materiálními podmínkami.

Památník národního písemnictví, Praha, 2012, 150 x 210 mm, 189 s., bar. obr. příloha, resumé - anglicky a německy, ISBN 978-80-87376-01-0

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě skladem

315,00 Kč
skladem
Nakladatelství Unicornis, Praha r. 1999, 210 x 297 mm, 207 s., čb, ISBN 80-901587-6-5

Kořeny a letorosty výtvarné kultury baroka v Čechách skladem

259,00 Kč
skladem
Sborník deseti studií významného českého historika umění, ve kterých se zabývá pohledy na sakrální i světské výtvarné umění doby baroka v kontextu umění evropského a ve vazbách ke kulturní historii, dobové teologii či literatuře.

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, 303 s., ISBN 978-80-7106-945-4

Lovesick Exoticism - The Collection of Non-European Ethnic Art of Adolf Hoffmeister skladem

225,00 Kč
skladem
Kniha vůbec poprvé zveřejňuje kompletní soupis předmětů Hoffmeisterovy sbírky mimoevropského etnického umění, soustřeďující domorodecké předměty z obou amerických kontinentů, Afriky, Oceánie a Indonésie.

Artefactum, Praha 2010, 163 str., anglicky, ISBN 978-80-86890-30-2

Nahlédnutí do středověku skladem

430,00 Kč
skladem
Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, než by se na první pohled zdálo.
Karolinum, Praha 2017, 150 x 210 mm, 392 str., ISBN 978-80-246-3629-0

Středověké malířství v Čechách skladem

450,00 Kč
skladem
Kniha o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagelonského (1526).

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2002, ISBN 80-246-0265-2

Vně a uvnitř: umělá vlákna v odívání od poloviny 20.století do současnosti skladem

594,00 Kč
skladem
Publikace přibližuje módní oděv jako výsledek dlouhého procesu založeného na vědních i praktických disciplínách lidské činnosti a završeného tvůrčí myšlenkou módního návrháře.

Hlaváčková Konstantina, Vně a uvnitř: umělá vlákna v odívání od poloviny 20.století do současnosti. UPM 2014, 224 str, bar., brož., rozměr 220 x 190 mm, ISBN 978-80-7101-146-0