HISTORY OF ART

Products
21 … 40 from 211 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920 - 1945/ Die Geschichte des Kunstvereins Metznerbund 1920 - 1945 in stock

1 150,00 Kč
in stock
Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920 - 1945/ Die Geschichte des Kunstvereins Metznerbund 1920 - 1945
Spolek Metznerbund vznikl v roce 1920 v Československu jako uskupení zdejších německých výtvarných umělců, aby prosazoval jejich umělecké, společenské a sociálně-ekonomické zájmy. Podobně jako jeho dva předchůdci, kterými byly Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen a Deutschböhmischer Künstlerbund, jejichž historie je v předloženém svazku rovněž poprvé uceleně prezentována, byl koncipován národnostně, nikoli s důrazem na umělecké směřování.
Technická univerzita v Liberci, Liberec 2016, rozměr 270 x 245 mm, 366 s., bar., česky/německy,
ISBN 978-80-7494-322-5

Svět Václava Ciglera in stock

320,00 Kč
in stock
Dlouho očekávaný knižní dialog dvou významných osobností – publicisty a spisovatele Karla Hvížďaly a nestora výtvarného umění, skláře, sochaře, architekta a pedagoga Václava Ciglera.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 185 x 145 mm, 175 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-3773-0

Přemysl Koblic: fotograf a publicista in stock

990,00 Kč
in stock
Druhá publikace o významné osobnosti české fotografie 1. poloviny 20. století, z edice pro milovníky analogové fotografie, historických fotografických technik či přístrojů - Krása historické fotografie.
Národní technické muzeum, Praha 2021, 463 s., 245 x 315 mm, ISBN 978-80-7037-348-4

Tomáš Ruller / Perform-made in stock

1 900,00 Kč
in stock
Tomáše Rullera Perform-made
Pavel Liška, Dušan Brozman, Tomáš Ruller, eds.Praha, KANT 2021, Dům umění města Brna, GhmP, 29x23 cm, 471 s., barev., česky, english ISBN: 978-80-7437-337-4 
monografie (nejen) o performativní tvorbě Tomáše Rullera

Luděk Marold. Panorama Mělníka od řeky in stock

190,00 Kč
in stock
Město Mělník a Národní památkový ústav, Praha - Mělník 2019, rozměr 225 x 225 mm, 79 s., bar., česky, ISBN 978-80-270-5639-2

Epigraphica et Sepulcralia 10 in stock

290,00 Kč
in stock
Publikace: Epigraphica & Sepulcralia 10 - Roháček Jiří. Publikace přináší příspěvky 18. a 19. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Tyto mezinárodní vícedenní konference pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 2000. Jsou zaměřené na téma sepulkrálních památek jako hmotných artefaktů sepulkrální kultury a umění v tradičním slova smyslu, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropské problematice. Nevyhýbají se ovšem ani tématům, která šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na charakter interdisciplinárního, inter regionálního a interinstitucionálního setkání. O úspěchu takto postavené koncepce svědčí nejenom vysoká úroveň a stálý zájem kvalitních referujících z celé střední Evropy, nýbrž i každoročně početné auditorium. Svým zaměřením, dlouhou tradicí a krátkou periodicitou jsou zasedání unikátní v celoevropském kontextu, mají v mnohém oborovou normativní funkci a jsou pravidelně přijímány k evidenci ve Web of Science ve výběrové kategorii Proceedings. 18. zasedání bylo tematicky zaměřeno na památky do r. 1526, 19. zasedání bylo bez časového omezení. Publikace: Epigraphica & Sepulcralia 10 - Roháček Jiří.

Jindřich Waldes. Podnikatel, sběratel, mecenáš. in stock

190,00 Kč
in stock
Katalog stejnojmenné výstavy
Národní technické muzeum 2021; 75 s., rozměr 250x175 mm, barev. česky, English resume
ISBN 978-80-7037-359-0

Modestia est signum Sapientiae in stock

445,40 Kč
in stock
Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe
Nakladatelství Artefactum, Praha-Opava 2021, rozměr 275 x 345 mm, 423 s., bar., česky, polsky, německy, anglicky, ISBN 978-80-88283-46-1

Art in an unsettled time in stock

520,00 Kč
in stock
Thirteen studies in English and German show the diversity of production of illuminators' workshops at the turn of the 14th and 15th centuries, when Prague book painting reached the top European level, and examine how the reform movement and the great socio-political changes of the Hussite period influenced the form of manuscript books. Scholars focus on the relationship between image and text, the function of depiction, the decoration of the widely copied treatises of Wycliffe, and ask what Hussite iconography is. Particular attention is paid to astronomical, astrological and biblical manuscripts. The volume introduces some previously unpublished or little-known bohemian relics, such as a magnificently decorated leaf of an antiphonary purchased by the Metropolitan Museum of Art in New York.

Postdigitální fotografie in stock

320,00 Kč
in stock
Fotografie, které pořizujeme dnešní generací mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů, vznikají způsobem, který se radikálně liší od tradičních fotografických principů. Jejich povaha je algoritmická...
Karolinum, Praha 2022, rozměr 160 x 220 mm, 194 s., čb. s barevnou přílohou, česky, ISBN 978-80-246-4760-9

Kostel sv. Martina v Bohušově in stock

690,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie shrnuje výsledky interdisciplinárně pojatých výzkumů a průzkumů kostela sv. Martina v Bohušově (okr. Bruntál), které doprovázely rekonstrukci této  památky zahájenou v r. 1999 a dokončenou v r. 2011 s podporou tzv. Norských fondů.
Obec Bohušov a Národní památkový ústav, ÚOP v Ostravě, 2011, rozměr 165 x 240 mm, 525 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-85034-59-2

Images of Malice in stock

1 100,00 Kč
in stock
Visual Representations of Anti-Judaism and Antisemitism in the Bohemian Lands
Artefactum, Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague 2022, 215 x 270 mm, 406 p., col., English, ISBN 978-08-88283-67-6

Obrazy zášti in stock

690,00 Kč
in stock
Výstavní katalog jednak představuje známé vrcholy antisemitských resentimentů, jednak reviduje pohled na období, která se obvykle s představou protižidovských nálad nespojují.
Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, Praha 2022, rozměr 215 x 270 mm., 406 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88283-63-8

Die Schatz- und Kunstkammer Kaiser Rudolf II. in Prag. Inventare und Listen in stock

350,00 Kč
in stock
Práce je zaměřena na sbírky Rudolfa II. v Praze a jejich osudy ve světle inventářů z let 1576 až 1860.
Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, Praha 2021, rozměr 200 x 250 mm., 239 s., bar., německy, ISBN 978-80-88283-64-5

Signatury všech věcí in stock

340,00 Kč
in stock
Poznámky k teorii moderního a současného umění.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2021, rozměr 150 x 200 mm, 80 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88308-37-9

Tatíčku, vrať se k nám 3 in stock

340,00 Kč
in stock
Třetí díl ediční řady věnované pomníkům první světové války
Národní památkový ústav Ústí nad Labem, 2021, rozměr 165 x 210 mm, 240 s., bar., česky, ISBN 978-80-85036-78-7

Militantní modernismus in stock

330,00 Kč
in stock
Další svazek edice Katedra
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2021, rozměr 110 x 195 mm, 152 s., čb., česky, ISBN 978-80-88308-31-7

Svaté obrázky. Pražská devoční grafika 18. a 19. století in stock

350,00 Kč
in stock
Drobná devoční grafika umožňuje nejen vhled do postupných proměn náboženských představ věřících, ale zachycuje i proměny výtvarného stylu od období vrcholného baroka až po období pozdního klasicismu a biedermeieru.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2017, rozměr 250 x 330 mm, 230 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-87828-32-8

New Realisms in stock

2 600,00 Kč
in stock
The result of many years of research by a team of thirteen authors, the book offers a summary overview of modern realist approaches to art in the Czech lands and Slovakia in 1918–1945.
National Heritage Institute, Liberec 2019, 200 x 385 mm, 496 pages, English, 978-80-87810-43-9

Umění 2021/1 in stock

99,00 Kč
in stock
Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2021, rozměr 210 x 297 mm, 90 s., bar., česky / English, ISSN 0049-5123