DĚJINY UMĚNÍ

Produkty
41 … 60 z 165 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Pro Arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila skladem

220,00 Kč
skladem
Sborník představuje průřez současným stavem uměleckohistorického bádání, tématicky spjatého s životní činností prof. Ivo Hlobila.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2002, rozměr 225 x 305 mm, 432 s., čb., česky, ISBN 80-903230-1-4

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě skladem

350,00 Kč
skladem
Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr 175 x 245 mm, 223 s., bar., česky, ISBN 978-80-86890-82-1

Johann Georg de Hamilton (1672-1737) skladem

1 020,00 Kč
skladem
Rozsáhlá, bohatě fotograficky vybavená monografie vsazuje tvorbu tohoto malíře do širších evropských souvislostí i do kontextu děl jeho otce a bratrů.
NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, 2015, 215 x 305 mm, 320 str., ISBN 978-80-85033-66-3

Kunstschätze des Mäzens Heinrich von Liebig / Umělecké poklady mecenáše Heinricha von Liebiga skladem

1 200,00 Kč
skladem
Katalog výstavy, pořádané v roce 2012 v Museu Giersch ve Frankfurtu na Mohanem
Museum Giersch, Frankfurt a. M., 2012, rozmě 215 x 285 mm, 446 s., bar., souběžně německy a česky, ISBN 3-935283-26-1

Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského skladem

980,00 Kč
skladem
Pro dějiny raného novověku v Českých zemích představovala mimořádně významný a doposud nezpracovaný pramen knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595), který byl v letech 1547–1563 místodržícím v Českém království.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr vč. etuje 170 x 245 mm, 1384 s., dva svazky, bar., ISBN oba svazky 978–80–86890–74–6

Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách skladem

450,00 Kč
skladem
Autor monografie Jan Royt ve spolupráci s historičkou Michaelou Hrubou a historičkou umění Magdalénou Nespěšnou Hamsíkovou seznamuje čtenáře s vývojem deskové malby v severozápadních Čechách a v Sasku v kontextu historického a náboženského vývoje na tomto území.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2015, rozměr 210 x 265 mm,. 352 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-3174-5

Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 1 skladem

448,00 Kč
skladem
První díl Dějin umění ve výtvarné kultuře západní tradice nabízí přehled uměleckých slohů a směrů od antiky (se stručným odkazem k pravěku a předřeckým kulturám) po 18. století.

ARSCI, Praha 2015, 344 str., česky, ISBN 978-80-7420-044-1

Česká fotografie 20. století skladem

1 180,00 Kč
skladem
Publikace Vladimíra Birguse a Jana Mlčocha představuje jednotlivé směry a trendy fotografického umění od počátku století (piktorialismus, dokumentární a reportážní fotografii), přes moderní fotografické směry ve dvacátých letech, surrealistické experimenty, poetismus, dále poválečnou reportážní a dokumentární fotografii, výtvarnou fotografií a její dílčí směry (happening, land art, konceptuální umění, body art) až po inscenovanou a portrétní fotografii konce 20. století.

Kant a UPM v Praze, Praha 2010, rozměr 285 x 250 mm, 392 str., česky, ISBN 978-80-7101-089-0

Eugen Wiškovský skladem

300,00 Kč
skladem
Dílo českého avantgardního fotografa Eugena Wiškovského (1888–1964) není velké rozsahem
ani tematickou šíří, ale originalitou, myšlenkovou hloubkou a formálním mistrovstvím.

Torst, Praha 2005, rozměr 180 x 160 mm, 140 str., česky, anglicky, ISBN 80-7215-266-1

Moderní piktorialismus D. J. Růžičky skladem

330,00 Kč
skladem
Nejvýznamnější amatérští fotografové ve Spojených státech se v první polovině 20. století
věnovali piktorialismu – prostřednictvím krásných, řemeslně dokonalých obrazů usilovali
o umělecký výraz.

The Minneapolis Institute of Arts, Galerie hlavního města Prahy, Minneapolis 1990, rozměr 290 x 210 mm, 112 str., česky a anglicky, ISBN 0-912964-41-3

Vznešenost a zbožnost skladem

1 570,00 Kč
skladem
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě.

Západočeská galerie v Plzni, r. 2015, rozměr 235 x 330 mm, 361 s., bar., ISBN 9788086512563

Litografie aneb kamenopis. Počátky české litografie 1819 – 1850 skladem

280,00 Kč
skladem
Katalog poprvé mapuje nejranější litografickou tvorbu v Čechách a na Moravě. Sleduje její témata a uplatnění v řadě námětových oblastí, od obrazových alb a reprodukcí, portrétní a místopisné grafiky až po zábavné či příležitostné tisky, knižní a časopiseckou produkci a další.

Národní galerie a UPM v Praze, 1996, 285 x 220 mm, 184 str., resumé anglicky, ISBN 80-7101-035-9

Poklady z Egypta skladem

100,00 Kč
skladem
Jak se lidé v antice oblékali a jaké textilní materiály používali a jak své oděvy zdobili dokumentuje významná kolekce koptských textilií, uchovávaných v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a dalších českých a moravských sbírkách.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha 2000, rozměr 225 x 290 mm, 72 s., 74 obr., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 80-7101-044-8

Ladislav Sutnar v textech skladem

690,00 Kč
skladem
Publikace obsahuje původní texty česko-amerického designéra a malíře Ladislava Sutnara i svědectví o něm a jeho práci. Tyto autentické prameny poskytují dramatickou výpověď o společenské, kulturní i politické situaci v Československu a USA v toku dvacátého století.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a KANT, r. 2010, rozměr 200 x 310 mm, 272 s., 184 obr., bar., česky, ISBN 9788074370250

Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. skladem

400,00 Kč
skladem
Předkládaná kniha textů si klade za cíl představit středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému řemeslu.

Nakladatelství Artefactum, Praha 2015, rozměr 175 x 245 mm, 343 s., bar, česky, slobensky, anglicky, německy, italsky, francouzsky, anglické resumé, ISBN 978-80-86890-75-3

Vídeňská secese a moderna 1900-1925 skladem

1 800,00 Kč
skladem
Publikace ke stejnojmenné výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně 18.11.2004-27.2.2005 a v Obecním domě v Praze 3.5.-11.9.2005.

Moravská galerie v Brně, Brno 2005, 260 x 300 mm, 379 str., ISBN 80-7027-131-0

Návraty paměti - Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze skladem

790,00 Kč
skladem
Tato publikace představuje jeden z výsledků činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, jež bylo v návaznosti na mezinárodní dohody zřízeno vládou České republiky, aby se zabývalo výzkumem této problematiky.

Tilia, Šenov u Ostravy 2007, 210 x 265 mm, 357 str., ISBN 978-80-7285-083-9

300 Treasures skladem

1 375,00 Kč
skladem
Publikace věnovaná čínským porcelánovým výrobkům ze sbírek rodu Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2015, rozměr 260 x 320 mm, 510 s., bar., anglicky - přeloženo z češtiny, ISBN 978-80-86863-66-5

Klasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek skladem

620,00 Kč
skladem
Katalog  poprvé představí umělecká díla období klasicismu a biedermeieru z bohatých sbírek Hanse-Adama II., vládnoucího knížete z Lichtenštejnu. portrétní, krajinářské a žánrové práce předních vídeňských autorů — Heinricha Fügera, Friedricha von Amerlinga, Petera Fendiho či Ferdinanda Georga Waldmüllera, dokládají roli knížecího rodu jako významného mecenáše, objednatele a sběratele umění.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Lichtenstein Museum ve Vídni, Praha 2010, 225 x 280 mm, 430 str., ISBN 978-80-7101-087-6

Daniel a Ignác Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu skladem

640,00 Kč
skladem
Publikace je věnována významnému souboru předmětů se specifickou malbou na skle a porcelánu.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2009, 210 x 255 mm, 235 str., ISBN 978-80-7101-071-5