MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR

Products
1 … 20 from 115 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Volby v Praze in stock

250,00 Kč
in stock
Kniha představuje Prahu a pražské volební arény jako heterogenní prostor, v němž se podle historiků a politologů střetávaly různé názorové směry a ideologie a volební klání se odehrávala nejen v radničních zdech, ale i ve veřejném prostoru, na univerzitách nebo na půdě akciových společností.
NLN, Masarykův ústav AV ČR a CEVRO Institut, Praha 2020, rozměr 155 x 230 mm, 206 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88304-41-8

Jak jsme prožívali první světovou válku in stock

270,00 Kč
in stock
První  světová válka rychle pohřbila iluze o věku vrcholné civilizace, pokroku a humanity, s nimiž sebevědomé lidstvo vstupovalo do 20. století, a naopak vyvolala barbarství a temné síly.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha 2019, rozměr 145 x 210 mm, 189 s., čb., česky, ISBN 978-80-86142-29-6

Dějiny Československé akademie věd I in stock

955,00 Kč
in stock
První svazek čtyřdílné kolektivní publikace věnované dějinám Československé akademie věd (ČSAV) zpracovává první dekádu její existence, kdy v jejím čele stál Zdeněk Nejedlý. Zároveň líčí okolnosti založení této klíčové instituce vědy druhé poloviny 20. století.
Nakladatelsví Academia a Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2019, rozměr 210 x 265 mm, 832 s., čb., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-88304-17-3

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů in stock

550,00 Kč
in stock
Publikace mapuje vývoj a proměny náboženského života průmyslového dělnictva v meziválečných českých zemích
Nakladatelsví Academia a Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2020, rozměr 160 x 235 mm, 492 s., čb., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-88304-27-2

Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století in stock

350,00 Kč
in stock
Jako Maffie se dodnes obecně označuje ústřední organizace českého domácího protirakouského odboje z let 1914-1918. Je tak vnímána jako jeden z klíčových symbolů boje za vznik samostatného československého státu
Masarykův ústav – Archiv AV ČR, Praha 2020, rozměr 165 x 230 mm, 380 s., čb., ISBN 978-80-88304-26-5

Deníky Josefa Kalouska I. in stock

479,00 Kč
in stock
První díl edice deníků českého historika, novináře a politika Josefa Kalouska (1838-1915) přínáší zápisky z let 1856 až 1866.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, rozměr 160 x 240 mm, 472 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7422-700-4

Deníky Josefa Kalouska II. in stock

349,00 Kč
in stock
Druhý díl edice deníků Josefa Kalouska (1838-1915), významného českého historika a teoretika českého státního práva, pokrývá období od roku 1866 do konce jeho života.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016, rozměr 160 x 240 mm, 332 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7422-563-5

Rusko a Evropa III. in stock

160,00 Kč
in stock

Rusko a Evropa II. in stock

160,00 Kč
in stock
Ústav T. G. Masaryka, Praha 1996, rozměr 145 x 210 mm, 496 s., čb., česky, ISBN 80-901971-6-7

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 in stock

850,00 Kč
in stock
Masarykův ústav, v.v.i. a Archiv AV ČR, Praha 2020, rozměr 165 x 235 mm, 974 s., česky, ISBN 978-80-88304-18-0

Demokracie v politice. Texty z let 1907-1910. Spisy T. G. Masaryka. in stock

550,00 Kč
in stock
Masarykův ústava Archiv AV ČR, v.v.i a Ústav T.G.Masaryka, o.p.s., Praha 2020, rozměr 145 x 210 mm, 854 s., česky, ISBN 978-80-88304-20-3

Hilsneriáda in stock

890,00 Kč
in stock
24. díl Spisů TGM (rozdělený kvůli rozsahu do dvou svazků) zahrnuje Masarykovy tištěné práce z let 1898 až 1900 – studie, stati, kritické a polemické články, přednášky, komentáře, výzvy, recenze, glosy, zprávy i redakční poznámky k příspěvkům jiných autorů jsou řazeny chronologicky, podle data prvního otištění.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 1152 str., 140 x 210 mm, ISBN 978-80-87782-99-6

Akademik Josef Dobiáš (1888-1972) in stock

145,00 Kč
in stock
Josef Dobiáš, univerzitní profesor a řádný člen Československé akademie věd, je v rodném Pelhřimově známý díky Dějinám královského města Pelhřimova a jeho okolí (monumentálnímu šestisvazkovému dílu, čítajícímu dohromady přes 4600 stran textu a vycházejícímu v letech 1927–1970), jež napsal z lásky k rodnému kraji.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 40 str., 185 x 230 mm, ISBN 978-80-88304-11-1

Račte to podepsat libovolnou šifrou in stock

360,00 Kč
in stock
Kniha se zabývá literární a žurnalistickou činností prezidenta T. G. Masaryka, jíž se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění a vstupoval do nejrůznějších aktuálních sporů.
Academia a Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 360 str., 160 x 240 mm, ISBN 978-80-200-2943-0

Programy Masarykových politických stran in stock

520,00 Kč
in stock
Předkládaný svazek Spisů T. G. Masaryka je vzhledem k ostatním dosud vydaným svazkům nestandardní, neboť obsahuje kromě Masarykových textů také texty jiných autorů.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 644 str., 145 x 210 mm, ISBN 978-80-861142-60-9

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích in stock

695,00 Kč
in stock
Kniha - stejně jako ilustrace na její obálce - ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce bránící pokroku.
Academia / Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 580 str., 160 x 240 mm, ISBN 978-80-200-2696-0

Korespondence T. G. Masaryk — Josef Svatopluk Machar in stock

340,00 Kč
in stock
Publikace Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896) zkoumá a dokumentuje vztah a kulturní i politickou činnost T. G. Masaryka a J. S. Machara v roce 1896 na základě jejich vzájemné korespondence.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2019, 246 str., 150 x 215 mm, ISBN 978-80-88304-02-9

Od omylu k nadějím in stock

330,00 Kč
in stock
Karel Löbl (*1925), profesor ČVUT, někdejší dlouholetý místopředseda Československé strany socialistické, v letech 1969–89 ministr české vlády a 1969–90 poslanec Federálního shromáždění, se ve své druhé memoárové knize vrací ke svým prožitkům prvních měsíců po listopadovém převratu v Československu roku 1989 a s dokumentární věcností a smyslem pro detail zachycuje postupný přerod Federálního shromáždění z formální instituce autoritativního režimu ve fungující parlament demokratického státu.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2017, 400 str., 140 x 200, ISBN 978-80-87782-77-4

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech in stock

1 450,00 Kč
in stock
V archivech na historickém území Čech je uloženo téměř dvě stě iluminovaných rukopisů, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů, zejména církevních.
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 384 str., 220 x 310 mm, ISBN 978-80-87782-79-8

Čtení o T. G. Masarykovi in stock

309,00 Kč
in stock
Čtení o T. G. Masarykovi zahrnuje devětatřicet textů z období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy.
Institut pro studium literatury, Praha 2017, 366 str, 115 x 190 mm, ISBN 978-80-87899-66-3