Books

Products
21 … 38 from 38 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Parlamentní volby 1946 a Československo in stock

449,00 Kč
in stock
Ačkoli se problematika prvních poválečných voleb dočkala už řady zpracování, stále zůstávají poněkud ve stínu únorových událostí roku 1948.
Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 165 x 190 mm, 492 str, ISBN 978-80-7286-310-5

Od Karlova mostu ke Gottwaldovu in stock

275,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR, Praha 2017, 228 str., 155 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-315-0

Ženy a děti ve dvorské společnosti in stock

270,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 198 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-236-8

Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 in stock

430,00 Kč
in stock
Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním institucionálním fungování chudinských a sociálních opatření v západní části habsburské monarchie a následně i v Československu v období od josefínských reforem do vypuknutí druhé světové války.

Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 634 str., 150 × 215 mm, ISBN 978-80-7286-241-2

Historikové versus minulost in stock

300,00 Kč
in stock
Čtrnáct kapitol knihy je věnováno posunům a obratům ve výkladu a hodnocení klíčových témat koloniálních a raných národních dějin USA v poválečném období.
Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 340 str, 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-317-4

Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně in stock

365,00 Kč
in stock

Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2010, rozměr 165 x 235 mm, 398 stran, čb s barevnou přílohou, ISBN 978-80-7286-176-7

Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let 1518–1570. 1. Památky sněmovní I. in stock

499,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2010, rozměr 165 mm x 235 mm, 504 s., ISBN 978-80-7286-103-3

Konsenzus a kompromis. Budování politického systému první ČSR in stock

195,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2013, rozměr 150 x 215 mm, 242 s., čb, ISBN 978-80-7286-209-2

Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850-1918 in stock

405,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2011, rozměr 165 x 235 mm, 375 s., ISBN 978-80-7286-183-5

Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949 in stock

380,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha - Brno 2012, rozměr 165 x 235 mm, 314 s., ISBN 978-80-7286-204-7

Německé politické strany na Moravě in stock price promotion

180,00 Kč
in stock price promotion
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2012, rozměr 160 x 230 mm, 447 s., ISBN 978-80-7286-177-4

Ve službách šlechty in stock

460,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2011, 498 s., rozměr 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-181-1

České země v 19. století in stock

420,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2014, rozměr 170 x 235 mm, 478 s., ISBN 978-80+-7286-207-8

Collective and Individual Patronage in stock

530,00 Kč
in stock
Výročí úmrtí Josefa Hlávky v roce 2008 se stalo příležitostí k zamyšlení nad institucí mecenátu a jeho fungování v širších – geografických i časových – souvislostech.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha r. 2010, rozměr 158 x 215 mm, 618 s.

Historik v proměnách doba a prostředí 19. století in stock

190,00 Kč
in stock

19. století se tomu stalo dobou prudkého rozvoje věd. S tím úzce souvisela obecná touha po vytvoření jednotného systému.

Matice moravská pro Historický ústav AV ČR, v. v. i. a pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, edice: Země a kultura ve střední Evropě, sv. 7, r. 2007, 216 s., ISBN 978-80-7286-119-4

Svěcenci pražské diecéze 1395 - 1416 in stock

190,00 Kč
in stock
Události v českých zemích v 15. století nadlouho změnily střední Evropu. Předcházel jim však dlouhodobý vývoj. Poukazuje se na mravní úpadek církve a nadměrný počet kleriků.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2010, rozměr 152 x 215 mm, 273 s., ISBN 978-80-7286-148-4

Cesty k sebe. Češi v československom demokratickom a komunistickom odboji na Slovensku v rokoch 1939 - 1943 in stock

245,00 Kč
in stock
Historický ústav Akademie věd ČR v.v.i., Praha r. 2009, rozměr 152 x 215 mm, 349 s.

Historik v proměnách doby a prostředí 20. století in stock

270,00 Kč
in stock
Matice Moravská a Historický ústav AV ČR v.v.i., Brno, r. 2009, 165 x 235 mm, 391 s.