Books

Products
21 … 37 from 37 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Od Karlova mostu ke Gottwaldovu in stock

275,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR, Praha 2017, 228 str., 155 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-315-0

Ženy a děti ve dvorské společnosti in stock

270,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 198 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-236-8

Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 in stock

430,00 Kč
in stock
Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním institucionálním fungování chudinských a sociálních opatření v západní části habsburské monarchie a následně i v Československu v období od josefínských reforem do vypuknutí druhé světové války.

Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 634 str., 150 × 215 mm, ISBN 978-80-7286-241-2

Historikové versus minulost in stock

300,00 Kč
in stock
Čtrnáct kapitol knihy je věnováno posunům a obratům ve výkladu a hodnocení klíčových témat koloniálních a raných národních dějin USA v poválečném období.
Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 340 str, 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-317-4

Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně in stock

365,00 Kč
in stock

Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2010, rozměr 165 x 235 mm, 398 stran, čb s barevnou přílohou, ISBN 978-80-7286-176-7

Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let 1518–1570. 1. Památky sněmovní I. in stock

499,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2010, rozměr 165 mm x 235 mm, 504 s., ISBN 978-80-7286-103-3

Konsenzus a kompromis. Budování politického systému první ČSR in stock

195,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2013, rozměr 150 x 215 mm, 242 s., čb, ISBN 978-80-7286-209-2

Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850-1918 in stock

405,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2011, rozměr 165 x 235 mm, 375 s., ISBN 978-80-7286-183-5

Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949 in stock

380,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha - Brno 2012, rozměr 165 x 235 mm, 314 s., ISBN 978-80-7286-204-7

Německé politické strany na Moravě in stock price promotion

180,00 Kč
in stock price promotion
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2012, rozměr 160 x 230 mm, 447 s., ISBN 978-80-7286-177-4

Ve službách šlechty in stock

460,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2011, 498 s., rozměr 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-181-1

České země v 19. století in stock

420,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2014, rozměr 170 x 235 mm, 478 s., ISBN 978-80+-7286-207-8

Collective and Individual Patronage in stock

530,00 Kč
in stock
Výročí úmrtí Josefa Hlávky v roce 2008 se stalo příležitostí k zamyšlení nad institucí mecenátu a jeho fungování v širších – geografických i časových – souvislostech.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha r. 2010, rozměr 158 x 215 mm, 618 s.

Historik v proměnách doba a prostředí 19. století in stock

190,00 Kč
in stock

19. století se tomu stalo dobou prudkého rozvoje věd. S tím úzce souvisela obecná touha po vytvoření jednotného systému.

Matice moravská pro Historický ústav AV ČR, v. v. i. a pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, edice: Země a kultura ve střední Evropě, sv. 7, r. 2007, 216 s., ISBN 978-80-7286-119-4

Svěcenci pražské diecéze 1395 - 1416 in stock

190,00 Kč
in stock
Události v českých zemích v 15. století nadlouho změnily střední Evropu. Předcházel jim však dlouhodobý vývoj. Poukazuje se na mravní úpadek církve a nadměrný počet kleriků.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2010, rozměr 152 x 215 mm, 273 s., ISBN 978-80-7286-148-4

Cesty k sebe. Češi v československom demokratickom a komunistickom odboji na Slovensku v rokoch 1939 - 1943 in stock

245,00 Kč
in stock
Historický ústav Akademie věd ČR v.v.i., Praha r. 2009, rozměr 152 x 215 mm, 349 s.

Historik v proměnách doby a prostředí 20. století in stock

270,00 Kč
in stock
Matice Moravská a Historický ústav AV ČR v.v.i., Brno, r. 2009, 165 x 235 mm, 391 s.